Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 
 Kalendar nastave
 2019./2020.
 
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2019/2020)
Merlin stara inačica (2018/2019)
 
    TTF Facebook
   TTF YouTube
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
 
RSS feed Srca
RSS feed Sveučilišnog računskog centra

Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Centar za e-učenje pripremio je novi online tečaj „Kako ocjenjivati pomoću rubrika?“.U Srcu održan Copernicus Hackathon

U Srcu je 23. i 24. listopada 2019. godine održan Copernicus Hackathon, natjecanje u okviru Copernicus programa u organizaciji Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za Hrvatsku i Sloveniju.Završila 12. akcija "Srce za brucoše"

Predavanjem na Arhitektonskom fakultetu završila je 12. akcija "Srce za brucoše". Tom akcijom studente prve godine studija upoznajemo s uslugama Srca koje će moći koristiti kao studenti.Grafički dizajn uz pomoć besplatnih alata

Ako biste se željeli okušati u grafičkom dizajnu, sve što vam je potrebno za uspješan početak možete naučiti na novom tečaju pod nazivom „Osnove rada s alatima za grafički dizajn (Inkscape, GIMP)”.Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.unizg.hr
 
 
Vijesti
 
 
  N A T J E Č A J

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, raspisuje

N A T J E Č A J

1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaj I.- rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi/ tajnik fakulteta, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za bolovanje)

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • preddiplomski i diplomski VSS, Pravni fakultet/završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani sveučilišni studij prava
 • 5 godina radnog iskustva na pravnim poslovima, a najmanje 3 godine na tajničkim poslovima na visokim učilištima
 • poznavanje engleskoga jezika
 • znanje rada na računalu.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 • životopis
 • presliku diplome
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu o radnom iskustvu
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaznica o znanju rada na osobnom računalu
 • dokaznica o poznavanju engleskog jezika.

2. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste – viši knjižničar, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete
 • VSS društvenog smjera
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • znanje rada na osobnom računalu.
Posebni uvjeti
 • zvanje viši knjižničar stečeno temeljem ispunjenih uvjeta za stjecanje višeg stručnog zvanja propisanih Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 • iskustvo rada u visokoškolskoj knjižnici
 • iskustvo rada u programu za upravljanje knjižnicom METEL win
 • iskustvo rada u sustavu digitalnih akademskih arhiva i repozitorija Dabar
 • iskustvo rada u sustavu za e-učenje Merlin.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 • životopis
 • presliku diplome
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu o radnom iskustvu
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
 • dokaznica o znanju rada na osobnom računalu
 • dokaznica o poznavanju engleskog jezika
 • presliku potvrde o položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara
 • presliku rješenja o dodjeli zvanja viši knjižničar

Pristupnici koji kod prijema u radni odnos ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti dokaze o tom statusu pri čemu ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima

S pristupnicima prijavljenim na javni natječaj koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako pristupnik ne pristupi intervjuu, smatra se da je isti povukao prijavu za javni natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeno na web stranici www.ttf.unizg.hr najmanje dva dana prije njegovog održavanja.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, podnose se u dva primjerka, u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj".

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

  Prilog:
  natjecaj.pdf

 
Kadrovska referada, 02.01.2020 10:21
 

<<< Povratak

Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

Textile Science Research Centre
 
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 

Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija
 

IP-2018-01-6363 Development and thermal properties of intelligent clothing
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info