HRVATSKA UDRUGA BIVŠIH
STUDENATA I PRIJATELJA
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA
Almae Matris Croaticae Alumni -
Technologiae Textilis Facultatis
Članovi
 

Prema Statutu i Odluci Osnivačke skupštine od 17. svibnja 2004. visina članarine AMCA TTF-a iznosi 50 kn godišnje.
Ako član uplati višu članarinu, postaje:

  • zlatni član - 500 kn
  • srebrni član - 200 kn
  • brončani član - 100 kn