HRVATSKA UDRUGA BIVŠIH
STUDENATA I PRIJATELJA
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA
Almae Matris Croaticae Alumni -
Technologiae Textilis Facultatis
Foto galerija
 
Osnivačka skupština (17. svibnja 2004.)
Domjenak (17. svibnja 2004.)
I. skupština (16. lipnja 2005.)
Revija (16. lipnja 2005.)
Domjenak (16. lipnja 2005.)
Razno
II. skupština (30. lipnja 2006.)
Sudjelovanje na ITMC 2007 (15.-17. studenog 2007.)
T2 Net seminar (13. veljače 2008.)
V. skupština (18.6.2008.)
VI. skupština (8.6.2009.)
VI. skupština - Domjenak (8.6.2009.)
VI. skupština - Revija (8.6.2009.)
VII. skupština (15.6.2010.)
Hrvoj Nino Sydney – Somogy - Predavanje na Sveučilištu (30.6.2010.)
IX. skupština (27.6.2012.)