HRVATSKA UDRUGA BIVŠIH
STUDENATA I PRIJATELJA
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA
Almae Matris Croaticae Alumni -
Technologiae Textilis Facultatis
Novosti
 

  Održan prvi seminar “Flemish - Croatian Textile Training Network- T2Net”

Flemish - Croatian Textile Training Network – T2Net
Program pomoći Flamanskog Ministarstva gospodarstva Hrvatskoj
Bilateralni projekt sa sveučilištem of Gentu

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija u lipnju 2005. objavilo je informaciju o prijedlogu programa flamanske Vlade za pretpristupne programe pomoći zemljama srednje i istočne Europe. U svezi ovog programa u lipnju 2005. Tekstilno-tehnološki fakultet su posjetili profesor Paul Kiekens i Johanna Louwagie sa sveučilišta u Gentu, (Gent University, Department of Textiles). Za informaciju, da je profesor Paul Kiekens tajnik udruženja AUTEX (Association of Textile Universities, www.autex.com ).

U okviru ovog programa, udruga AMCA Tekstilno-tehnološkog fakulteta i flamanski partner, Department of Textile, University od Gent, prijavili su zajednički dvogodišnji (2006-2008) projekt: "Flemish - Croatian Textile Training Network: T2Net". Projekt je odobren i Ministar gospodarstva flamanske Vlade gospodin Geert Bourgeois je u prosincu 2005. potpisao dokument o tome. Projekt će se realizirati iz ciljanih tema u području tekstilstva kojima će flamanski partner pomoći Hrvatskoj u njenom pristupu Europskoj uniji. Nakon toga slijedit će diseminacija znanja predstavnicim a hrvatske tekstilne industrije i obrazovnih ustanova, u vidu seminara i drugih aktivnosti. Projekt planira uzajamni posjet predstavnika hrvatskog i flamanskog/belgijskog partnera.

U realizaciji projekta flamanska Vlada pokriva 78 % troškova od ukupnog iznosa projekta, a 22 % troškova trebaju osigurati hrvatski partneri. Prema dogovoru partnera hrvatska strana će osigurati prostor i organizaciju aktivnosti u Hrvatskoj.

Profesor Kiekens je flamanski, a prof. Ana Marija Grancarić hrvatski voditelj projekta. Aktivni hrvatski partneri na projektu su nastavnici TTF-a (prof. Ana M. Grancarić, doc. Edita Vujasinović i mr. Anita Tarbuk), Agata Vinčić, dipl. inž. predstavnica HIST-a, dr. Mirjana Gambiroža predstavnica HGK, te Vinko Barišić, dipl. inž. iz tvornice Jadran, predstavnik je tekstilne industrije. Projektu se naknadno pridružio gospodin Mark Dannels iz Pazin-Textiles.

Prvi sastanak partnera održan je u Zagrebu 2. svibnja 2006. Na sastanku su bili profesor Paul Kiekens i njegove suradnice, Johanna Louwagie i Sibille Storme iz tekstilnog djela sveučilišta u Gentu ( http://textiles.UGent.be ), te gospodin Francis Verstraete, generalni direktor flamanske grupe Masureel u čijem je sastavu Pazin-Textiles te direktor Pazin-Textiles gospodin Mark Danneels, također iz Belgije.

Na sastanku u svibnju u Zagrebu partneri su razradili plan aktivnosti na projektu. U lipnju 2006. godine hrvatski voditelj projekta prof. Ana Marija Grancarić posjetila je tekstilni odjel sveučilišta u Gentu.

Realizacija projekta započela je vrlo uspješnim seminarom Johanne Louwagie u Zagrebu, od 20. do 22. rujna 2006. u Zavodu za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju, tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osim partnera, u radu seminara sudjelovali su – Mirsad Avdagić, dipl.inž. iz "Eurotextila" i "Euroinspekta", Marija Te č i ć, dipl. inž. iz "Jadrana", prof. Tanja Pu š i ć, mr. Martinia Ira Glogar, mr. Ana Sutlović, Maja Somogyi, dipl. in ž., Renata Hr ž enjak, dipl. in ž., Vedran Đurašević, dipl. in ž., Ru ž ica Š urina, dipl. inž. sa TTF-a, Lea Markovi ć, dipl. in ž.

Teme ovog seminara bile su iz područja ispitivanja tekstila i normi - Fabric properties and test methods ( Svojstva tkanina i metode za njihovo ispitivanje ), Technical requirements and labelling for protective clothing ( Tehni č ki zahtjevi i ozna č avanje zaštitne odje ć e ), CE - directives for personal protective equipment ( CE - direktive za odje ć u za osobnu za š titu ), te Functional specifications of fabrics in view of the end - use ( Zahtjevi na tkanine obzirom na krajnju namjenu ). Osim predavanja na navedene teme, članovi seminara posjetili su Hrvatski zavod za norme, Hrvatsku gospodarsku komoru i tvornicu čarapa "Jadran".

Projekt obvezuje partnere na dvomjesečno izvješće o aktivnostima. Na sastanku partnera u Zagrebu 20. rujna 2006. zaključena su dva dvomjesečna izvješća za protekla četiri mjeseca te dogovoreni naredni susreti i seminari u belgijskoj pokrajini Flandriji i u Hrvatskoj.

S poštovanjem,

Prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić

  Prilog:
  T2Net_8.JPG
  T2Net_3.JPG
  T2Net_2.JPG
  T2Net_1.JPG
  T2Net_7.JPG
  T2Net_6.JPG
  T2Net_4.JPG
  T2Net_5.JPG

 
dr. sc. Ana-Marija Grancarić, red. prof., 27.09.2006 11:30
 

<<< Povratak