HRVATSKA UDRUGA BIVŠIH
STUDENATA I PRIJATELJA
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA
Almae Matris Croaticae Alumni -
Technologiae Textilis Facultatis
Novosti
 

  Novi doktor znanosti

Mr. sc. Martinia Ira Glogar, članica AMCA TTF Teama i Odbora za izdavačku djelatnost AMCA TTF, u utorak, 14. studenoga 2006. godine u 11.00 sati, u Vijećnici Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Prilaz baruna Filipovića 30, pred Povjerenstvom u sastavu:

  • dr. sc. Đurđica Parac - Osterman, red. prof., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • dr. sc. Darko Grundler, izv. prof., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • dr. sc. Nina Knešaurek, izv. prof., Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

obranila je disertaciju na temu "Studija optičkih svojstava obojene tekstilne površine i primjena "CMP" operacija", te postala novi doktor tehničkih znanosti, polje: tekstilna tehnologija.

Od srca čestitamo!

 
Uredništvo, 16.11.2006 12:12
 

<<< Povratak