HRVATSKA UDRUGA BIVŠIH
STUDENATA I PRIJATELJA
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA
Almae Matris Croaticae Alumni -
Technologiae Textilis Facultatis
Novosti
 

  Održan T2Net seminar: "ISPITIVANJE TEKSTILA i MEĐUNARODNE NORME"

Na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u sklopu projekta T2Net održan je 7. veljače 2007. seminar na temu ispitivanje tekstila I MEĐUNARODNE Norme.

Seminar je organizirala koordinatorica T2Net za Republiku Hrvatsku prof. dr. sc. Ana Marija Grancarić uz pomoć partnera i suradnika na projektu.

Aktivni hrvatski partneri na projektu su nastavnici TTF-a i članovi AMCA TTF-a; prof. dr. sc. Ana M. Grancarić, doc. dr. sc. Edita Vujasinović i mr. sc. Anita Tarbuk, Agata Vinčić, dipl. inž. je predstavnica  HIST-a, dr. Mirjana Gambiroža predstavnica HGK te Vinko Barišić, dipl. inž. predstavnik tvornice Jadran. Projektu se naknadno pridružio g. Mark Dannels, direktor Pazin-Textiles, te g. Mirsad Avdagić, direktor Euroinspekt EUROTEXTIL d.o.o. Aktivni suradnici na projektu su prof. dr. sc. Tanja Pušić, Maja Somogyi, dipl. ing., dr. sc. Martinia Ira Glogar, mr. sc. Ana Sutlović, Vedran Đurašević, dipl. ing., Renata Hrženjak, dipl. ing., Lea Marković, dipl. ing. Ružica Šurina, dipl. ing. i Ivana Schwarz, dipl. ing bez kojih organizacija ovog seminara ne bi bila moguća.

Sudionicima skupa Dekan Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Darko Ujević uputio je pozdravnu riječ, a svim predavačima dodijelio priznanje. O projektu T2Net govorila je prof. dr. sc. Ana M. Grancarić i vodila seminar. Predavanje pod nazivom Hrvatski zavod za norme (HZN) – hrvatsko nacionalno normirno tijelo održala je privremena ravnateljica Hrvatskog zavoda za norme mr. sc. Snježana Zima. Predavanje na temu Europske preporuke i norme za odjeću za osobnu zaštitu koje je pripremila doc. Edita Vujasinović, a zbog bolesti nije mogla održati, održala je Agata Vinčić. Maja Somogyi, održala je sveobuhvatno i vrlo pregledno predavanje Tekstilni   materijali - Svojstva i međunarodne metode ispitivanja . Renata Hrženjak, i mr. sc. Anita Tarbuk održale su predavanje Europske   preporuke   za   specifikaciju   odje ć e ,   te Europski propisi u označavanju tekstila .

Seminaru je prisustvovalo 45 sudionika, od kojih 18 zaposlenika TTF-a, te 27 iz drugih tvrtki, većinom tekstilnih tvornica. Kako su se sami sudionici izjasnili ovakav pregled europskih normi izuzetno im je koristan u njihovom daljnjem radu.

Od ukupnog broja sudionika više od 80% su naši članovi AMCA TTF – Hrvatske udruge bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Posebno   pozdravljamo 7 novih č lanova   AMCA   TTF, koji   su   osim što su odslušali seminar, zdušno pristupili našoj Udruzi – Gordanu   Kanaet   i   Nata š u   Kozinu   iz   tvrtke   Tekstil   LIO   d . o . o ., Osijek ; Marinku   Orehovec   iz   tvornice Tekstilni   kombinat   Zagreb ” ( TKZ ), Slobodana   Mihalja   iz   osje č ke   tvrtke   HEMCO   d . o . o ., Tatjanu   Job   iz   MT Č- pozamanterija , Č akovec , Biserku   Mar č ac krti ć iz   Pamu č ne   industrije   Duga   Resa   i   Vericu   Grgac   iz Š kole   za   tekstil , ko ž u   i   dizajn , Zagreb .

 

  Prilog:
  T2NET046.jpg
  T2NET004.jpg
  T2NET021.jpg
  T2NET001.jpg
  T2NET061a.jpg
  T2NET013.jpg
  T2NET002.jpg
  T2NET035.jpg
  T2NET020.jpg
  T2NET062a.jpg
  T2NET038.jpg
  T2NET029.jpg
  T2NET022.jpg
  T2NET012.jpg
  T2NET060.jpg
  T2NET009.jpg
  T2NET024.jpg

 
Uredništvo, 08.02.2007 15:08
 

<<< Povratak