Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti

  POZIV NA INTERVJU

Vezano uz raspisani program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa stručnog suradnika pravne struke objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 19. veljače 2018.g., a nakon uvida u priloženu dokumentaciju svih pristupnika prijavljenih na raspisani program, pozivaju se na intervju pristupnici koji su se javili na raspisani program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa stručnog suradnika pravne struke.

Intervju će se održati u srijedu 7. ožujka 2018. godine, u Dekanatu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, a na intervju se u vremenu kako je naznačeno pozivaju sljedeći pristupnici:

R.br.

Ime i prezime

Vrijeme održavanja intervjua

1.

Katarina Jelavić

14:00 h

2.

Andrea Bošnjak

14:15 h

3.

Matej Maričić

14:30 h

4.

Suzana Miljak

14:45 h

5.

Iva Gobin

15:00 h

6.

Ines Bilić

15:15 h

7.

Antonija Puškarić

15:30 h

8.

Nikola Uzur

15:45 h

9.

Anđela Magdić

16:00 h

10.

Adriana Ožanić

16:15 h

11.

Ines Celjak

16:30 h

12.

Jelena Maltar

16:45 h

13.

Ivana Imbriovčan

17:00 h

14.

Katarina Paun

17:15 h

Kandidat koji pristupi intervjuu dužan je sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu za raspisani program stručnog osposobljavanja.

Postupak intervjua provodi Povjerenstvo za odabir kandidata.

 
Povjerenstvo za odabir kandidata, 06.03.2018 15:51