Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti

  Obavijest o prijavi i kriterijima za Natječaj Erasmus+ studenti studijski boravak (SMS) za programske zemlje (KA103) za akademsku godinu 2018./19.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj Erasmus+ studenti studijski boravak (SMS) za programske zemlje (KA103) za akademsku godinu 2018./19.: Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka (SMS) u okviru programskih zemalja (KA103) za akad. godinu 2018./2019.

Dogovor sa ECTS koordinatoricom izv. prof. dr. sc. Snježanom Firšt Rogale, oko kolegija koje studenti namjeravaju slušati na odlaznoj instituciji, bit će u srijedu, 6. veljače 2018. u 10 sati u B-322.

Rok online prijave i predaju potpune dokumentacije je 15. veljače 2018. (12 sati - podne) u Urudžbenom s naznakom Prijava za Natječaj Erasmus+ studenti studijski boravak (SMS) za programske zemlje (KA103) za akademsku godinu 2018/19. Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ostale informacije, studenti mogu dobiti na Tribini koja će se održati u ponedjeljak, 5. veljače 2018. u 12 sati na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Prilaz baruna Filipovića 28a, u predavaonici A-316.

  Prilog:
  Kriteriji_2018.pdf

 
Ured za međunarodnu suradnju TTF-a, 01.02.2018 11:00