Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Osnove strojarstva

  Drugi parcijalni ispit iz osnove strojarstva
Održat će se 8.6.2012 u 10 sati u B323.

Predmetni nastavnik,
Prof. dr. sc. Budimir Mijović
01.06.2012 14:13    
 
  Rezultati ponovljenog prvog parcijalnog ispita
Na parcijalnom ispitu koji je održan 28. svibnja 2012. godine postignuti su sljedeći rezultati:

Prezime Bodovi (od 40) i ocjena

Užar 39 5
Ziberi 39 5
Sever 32 4
Veldić 31 4
Vukelić 29 3
Kaurin 29 3
Hršak 29 3
Špehar 28 3
Korša 28 3
Jerković 28 3
Ivanšić 26 3
Pendelin 26 3
Čvorig 26 3
Grle 26 3
Ilić 26 3
Softa 25 3
Franić 25 3
Baštijan 22 2
Rosandić 21 2
Knezović 21 2
Petrak 21 2
Komesar 21 2
Marković 20 2
Miočinović 20 2
Marjanović 20 2
Jurešić 20 2
Ostali nisu zadovolji.
Prof. Dr. Sc. Željko Šomođi
31.05.2012 16:20    
 
  Upute za programski zadatak
Održat će se danas, 31.5.2012 u A-201 u 15:00 sati.

Predmetni nastavnik,
Prof. dr. sc. Budimir Mijović
31.05.2012 08:50    
 
  Rezultati pismenog ispita
Pismeni ispit, održanog 18.5.2012., položili su:

1. Katarina Pilić
2. Josipa-Dora Panić
3. Simona Skuzin

Usmeni dio ispita održat će se 28.5.2012. u 14h

Predmetni nastavnik,
Prof. dr. sc. Budimir Mijović
21.05.2012 11:54    
 
  Parcijalni ispit iz osnove strojarstva
Održat će se 8.5.2012 u 8 sati u A101.
07.05.2012 11:40    
 
  Rezultati pismenog ispita
Pismeni ispit, održanog 20.4.2012., položili su:

1. Tomislav Čolaković
2. Ivan Kraljević
3. Ema Petrlić
4. Andrea Parnica
5. Magdalena Bešker
6. Vinko Relja

Usmeni dio ispita održat će se 30.4.2012. u 14h

Predmetni nastavnik,
Prof. dr. sc. Budimir Mijović
23.04.2012 13:08    
 
  Rezultati pismenog ispita
Pismeni ispit, održanog 13.02.2012., položili su:

1. Dafne Hudolin
2. Ema Petrlić
3. Sunčica Puklin
4. Vedrana Krmpotić
5. Tajana Vujnović
6. Tomislav Čolaković
7. Magdalena Bešker

Usmeni dio ispita održat će se 20.02.2012. u 16h

Predmetni nastavnik,
Prof. dr. sc. Budimir Mijović
14.02.2012 11:59    
 
  Rezultati pismenog ispita
Pismeni ispit, održanog 30.01.2012., položili su:

1. Katarina Pilić
2. Vinko Relja
3. Josipa-Dora Panić

Usmeni dio ispita održat će se 06.02.2012. u 14h

Predmetni nastavnik,
Prof. dr. sc. Budimir Mijović
31.01.2012 13:47    
 
  Rezultati pismenog ispita
Pismeni ispit, održanog 16.01.2012., položili su:

1. Alen Mitić
2. Ana Ušćebrka

Usmeni dio ispita održat će se 23.01.2012. u 14h

Predmetni nastavnik,
Prof. dr. sc. Budimir Mijović
17.01.2012 13:26    
 
  Rezultati pismenog ispita
Pismeni ispit, održanog 9.12.2011., položili su:

1. Marija Mataušek
2. Inja Zdjelarević
3. Anđelko Bubnjar

Usmeni dio ispita održat će se 19.12.2011. u 14h

Predmetni nastavnik,
Prof. dr. sc. Budimir Mijović
12.12.2011 15:12