Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Osnove strojarstva

  Rezultati pismenog ispita
Pismeni ispit, održanog 8.9.2011., položili su:

1. JOSIPA TANČIK
2. IVANA ROŽIĆ
3. TONČI KLEPO
4. PETRA ŠEPER
5. IVA ĆAĆIĆ
6. VJEKOSLAV MARKULIN
7. ANTONELA BANOVAC
8. KATERINA PILIĆ
9. SLAVICA JAKIĆ
10. ANA MIJATOVIĆ
11. IRA BELOŠEVIĆ
12. ANTONIA ZANKI
13. NIKOLINA DRAKULA
14. ALEKSANDRA KOVAČ
15. MATEJA VITEZ
16. JELENA LUKIĆ
17. TOMISLAVA VILUS
18. MATEJA LORKOVIĆ
19. JELENA POROBIJA
20. LOVRO ZADROVIĆ

Ostali kandidati nisu zadovoljili.
Usmeni dio ispita održat će se 19.9.2011. u 14h

Predmetni nastavnik,
Prof. dr. sc. Budimir Mijović
09.09.2011 12:03    
 
  Rezultati pismenog ispita
Pismeni ispit, održanog 29.8.2011., položili su:

1. Martina Budić
2. Marko Pantelić
3. Ana-Maria Sagadin
4. Ivana Kukić
5. Katarina Pilić
6. Katarina Radnić

Ostali kandidati nisu zadovoljili.
Usmeni dio ispita održat će se 5.9.2011. u 14h

Predmetni nastavnik,
Prof. dr. sc. Budimir Mijović
30.08.2011 11:54    
 
  Rezultati pismenog ispita
Pismeni ispit održanog 04.07.2011. položili su:

1. Martina Budić
2. Lovro Zadrović
3. Slavica Jakić
4. Željka Krstanović

Usmeni dio ispita održat će se 11.07.2011. u 14h

Predmetni nastavnik
Prof.dr.sc. Budimir Mijović
05.07.2011 13:33    
 
  Rezultati drugog parcijalnog ispita
Drugi parcijalni ispit održanog 27.06.2011. položili su:

1. Iva Stipančević
2. Krešimir Devedžić
3. Tina Jurković
4. Iva Samaržija
5. Andrea Žeželić
6. Ivana Čorak
7. Marko Pantelić
8. Hrvoje Rendulić

Ostali kandidati nisu zadovoljili

Predmetni nastavnik
Prof.dr.sc. Budimir Mijović
28.06.2011 17:12    
 
  Rezultati drugog parcijalnog ispita
Drugi parcijalni ispit, održanog 15.06.2011., položili su:

1. Irena Vitez
2. Danijela Drčić

Ostali kandidati nisu zadovoljili.

Predmetni nastavnik
Prof.dr.sc. Budimir Mijović
15.06.2011 17:27    
 
  Drugi parcijalni ispit
Drugi parcijalni ispit iz kolegija "Osnove strojarstva" održat će se 15.06.2011. u 14:00 h.

Predmetni nastavnik
Prof. dr. sc. Budimir Mijović
13.06.2011 16:09