Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Nacrtna geometrija D

  OSNOVNE UPUTE O KOLEGIJU

(pohađanje nastave, vježbe, programi, kolokviji, ispit)


Studij: TEKSTILNA TEHNOLOGIJA I INŽENJERSTVO
Smjer: INDUSTRIJSKI DIZAJN TEKSTILA I ODJEĆE
Kolegij: NACRTNA GEOMETRIJA D
Broj ECTS bodova: 3
Akad.god.: 2012./2013.
Semestar: IV. semestar
 

Trajanje: 1 semestar (1+1)

Nastava se održava prema rasporedu na oglasnoj ploči!

 
Gradivo:

Gradivo kolegija Nacrtna geometrija D   obuhvaća tri poglavlja:

    1. Zlatni rez
    2. Ortogonalno projiciranje na dvije međusobno okomite ravnine
      (Mongeova metoda)
    3. Perspektiva

 

Literatura:

V.Szirovicza, A.Sliepčević: Nacrtna geometrija (I.dio), Element, Zagreb
A.Sliepčević, V.Szirovicza: Nacrtna geometrija (II.dio), Element, Zagreb
V.Szirovicza, E.Jurkin: Deskriptivna geometrija (CD), HDKGIKG & GF Zagreb, Sveučilište u Zagrebu  
K.Horvatić-Baldasar, I. Babić: Nacrtna geometrija, Sand, Zagreb

 

Pohađanje nastave:

Nastava je obvezna. Vodi se evidencija dolazaka na predavanja i vježbe.
Geometrijski pribor obavezan! (2 trokuta i šestar; bijeli papiri formata A4)

 

Vježbe i programi:

Tijekom semestra studenti dobivaju zadatke za vježbu (domaće zadaće) te programe, koji će im biti ocijenjeni.
Vježbe se izrađuju u olovci na listovima papira A4 formata (bez crta, kvadratića i sl.). Na svaki list treba uredno napisati broj vježbe, te ime prezime i smjer (npr. Ana Anić, TTI - smjer IDTO).
Programi se također izrađuju u olovci, ali na hamer papiru A3 formata. U donjem desnom uglu, na udaljenosti 1cm od rubova papira nacrta se sastavnica u kojoj su upisani podaci o studentu i o programu.
Izgled sastavnice možete naći pod naslovom Programi.

 

Kolokviji / ispiti:

Ispit iz kolegija Nacrtna geometrija D sastoji se od dva kolokvija i usmenog dijela ispita.
Uvjet za izlazak na pojedini kolokvij su izrađene i ocijenjene vježbe iz odgovarajućeg dijela gradiva.

Za izlazak na Prvi kolokvij student treba imati izrađene i ocijenjene vježbe iz čitavog gradiva Mongeove projekcije! (Vježbe 2,3,4 i 5.)

Za izlazak na Drugi kolokvij student treba imati položen Prvi kolokvij, te izrađenu i ocijenjenu Vježbu 6 (Prespektiva).

Ogledni primjerak prvog i drugog kolokvija te pitanja za usmeni ispit nalaze se u prilogu.

 

Uvjet za potpis:

Izrađene i ocijenjene sve vježbe i svi programi.

 

Upis ocjene:

Student koji je izradio sve vježbe i sve programe te položio oba kolokvija, dolazi s prijavnicom na kratak usmeni dio ispita (termin po dogovoru).

  Prilog:
  PERSPEKTIVA - pitanja na usmenom ispitu iz Nacrtne geometrije D.pdf
  TTI-ogledni_prvi_kolokvij.pdf
  IDTO-ogledni_drugi_kolokvij.pdf

 
25.02.2011 19:17