Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Nacrtna geometrija

  Završni rad - popis tema - NOVO!
Ovdje možete naći popis tema, odn. tematskih područja vezanih za geometriju, za izradu Završnog rada na kraju preddiplomskog studija.

Neke od tema (tematskih područja) na popisu su općenite te je unutar njih preporučeno izabrati konkretniju temu.
Na primjer:
Okvirna tema (tematsko područje):
Geometrijski oblici (valjak, stožac, prizma, piramida, kugla, bačva, torus; spirala, elipsa, kružnica i krug,...) kao inspiracija za kreiranje modne kolekcije, odjevnog predmeta ili modnih dodataka (suknje, haljine, torbe, šešira,...)
Konkretna tema:
Valjak kao inspiracija za kreiranje ženske torbice

Studenti koji su zaineresirani za izradu Završnog rada pod mentorstvom doc.dr.sc. Mirne Rodić Lipanović, odnosno koji su zainteresirani za neku od predloženih tema u tekućoj akademskoj godini, trebaju se javiti e-mailom na mrodic@ttf.hrTEMATSKA PODRUČJA:
akad. god. 2013./2014.


Sve teme se odnose na smjerove:
TMD (kolegij Nacrtna geometrija A)
TTI – smjer IDTO (kolegij Nacrtna geometrija D)
TTI – smjer OI (kolegij Nacrtna geometrija)•    Geometrijski oblici (valjak, prizma, piramida, stožac, kugla, bačva, torus; spirala, elipsa, kružnica i krug,…) kao inspiracija za kreiranje tekstila / modne kolekcije / odjevnog predmeta ili modnih dodataka (npr. suknje, haljine, torbe, šešira,…)

•    Zlatni rez kao inspiracija za kreiranje tekstila / modne kolekcije / odjevnog predmeta / modnih dodataka

•    Spirala / Školjka kao inspiracija za kreiranje tekstila / modne kolekcije / odjevnog predmeta / modnih dodataka

•    Geometrijski oblici kao elementi tekstilnog uzorka / Geometrijski uzorci (elementi) u tekstilu

•    Geometrijski elementi u oblikovanju odjevnog predmeta / kolekcije modne odjeće / modnih dodataka

•    Geometrijski ornamenti u likovnoj obradi tekstila (uzorak i tekstura) u različitim kulturama

•    Geometrijski likovi kao elementi konstrukcije odjeće

•    Omjer, razmjer i proporcije u oblikovanju odjevnih predmeta / modnih dodataka / tekstilnog uzorka

•    Primjena geometrijskih konstrukcija u konstrukciji odjevnih predmeta ili modnih dodataka

•    Simetrija i asimetrija u oblikovanju odjevnih predmeta / modnih dodataka / tekstilnog uzorka

•    Geometrijski oblici i hrvatska povijesna i folklorna tekstilna građa

•    Geometrija tradicijskog tekstila moga zavičaja

•    Geometrijski motivi u tradicijskom tekstilu Dalmatinske Zagore / Geometrija odjevnih predmeta i tekstila Dalmatinske Zagore

•    Geometrija čipke / Geometrija i tradicionalna šivena čipka / Redizajn čipke

•    Geometrija u čipki i vezu crkvenog ruha / Geometrijski oblici i tradicijski vezovi na crkvenom ruhu

•    Geometrijski dizajn tekstila i unutarnje uređenje stambenog prostora

 
10.04.2014 00:22