Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Nacrtna geometrija A

  VJEŽBE
Svaka vježba se izrađuje u olovci na listovima papira A4 formata (bez crta, kvadratića i sl.). Na svaki list treba uredno napisati broj vježbe, te ime prezime, smjer i grupu (npr. Ana Anić TMD/grupa I).

Izrađene vježbe možete donijeti (a ispravljene preuzeti) u terminu konzultacija.

VJEŽBA 1 – Zlatni rez
VJEŽBA 2 – Točka. Dužina. Pravac.
VJEŽBA 3 – Ravnina
VJEŽBA 4 – Likovi
 
VJEŽBA 5 - Geometrijska tijela
VJEŽBA 6 - Perspektiva  
 
30.11.2012 22:14