Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Nacrtna geometrija A

  PROGRAMI

Programi se izrađuju u olovci na hamer papiru A3 formata. 
U donjem desnom uglu, na udaljenosti od 1cm od rubova papira nacrta se sastavnica u kojoj su upisani podatci o studentu i o programu. 
Izgled sastavnice možete naći OVDJE .

Izrađene programe možete donijeti (a ispravljene preuzeti) u terminu konzultacija ili pod pauzom nastave vježbi.

 

PROGRAM  I.
          Naziv programa:   ZLATNI REZ    

Upute za izradu I. programa: 

  1. Nakon što je Vaša prva vježba ocijenjena, možete početi s izradom prvog programa. Birate najmanje 5 konstrukcija vezanih za zlatni rez i crtate ih u olovci na hamer papiru A3 formata. Raspored i položaj slika je proizvoljan. Ne zaboravite nacrtati i ispuniti sastavnicu!
  2. Nakon što je Vaš program u olovci ocijenjen, preuzimate ga te imate sljedeći zadatak: obojiti ga i ukrasiti kako god želite. Sve tehnike su dozvoljene!
    Naravno, trebate ga ponovo donijeti na pregled. Po završetku semestra Vaš oslikani I. program možete dobiti natrag.

 
PROGRAM II.
          Naziv programa:   LIKOVI I TIJELA    

Upute za izradu II. programa:

Svaki student dobiva različite zadatke.
Drugi program se sastoji od dva zadatka.
U prvom zadatku treba konstruirati geometrijski lik u projicirajućoj ravnini, a zatim na istoj slici konstruirati pravilno geometrijsko tijelo kojemu je zadani lik osnovica.
U drugom zadatku treba konstruirati geometrijsko tijelo s osnovicom u П 1 , П 2 ili П 3 . Ovdje još svakako treba nacrtati i plašt/mrežu zadanog geometrijskog tijela, te također izraditi i model tog istog tijela od papira, kartona ili nekog drugog materijala. Pri tome vodite računa o dimenzijama!

 
PROGRAM III.
          Naziv programa:   PERSPEKTIVA    

Upute za izradu III. programa:

S
vaki student dobiva različiti zadatak.
Treći program se sastoji od jednog zadatka.
Na osnovi zadanog tlocrta i nacrta objekta, metodom probodišta treba konstruirati perspektivnu sliku tog objekta.

 

 
 
30.11.2012 22:13