Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Povijest tekstila i odjeće

  Rezultati ispita iz kolegija "Povijest tekstila i odjeće II" - 28.08.2018.
Upis ocjene 4.9.2018. (utorak) od 10-11h.
28.08.2018 18:19 Prilog   
 
  Rezultati ispita iz kolegija "Povijest tekstila i odjeće I" i "Povijest tekstila i odjeće" - 27.08.2018.
Upis ocjena 28.08.2018. utorak od 10-11h.
27.08.2018 17:11 Prilog   
 
  Povijest tekstila i odjeće II_rezultati ispita 11_07_2018
Upis ocjene u petak (13.07.2018.) od 9.30-10.30h. Doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič
11.07.2018 12:01 Prilog   
 
  Rezultati ispita Povijest tekstila i odjeće i Povijest tekstila i odjeće I_9.7.2018.
Upis ocjene u index - 11.07.2018. (srijeda) od 10-11h.

Doc.dr.sc. K.N. Simončič
09.07.2018 13:08 Prilog   
 
  Rezultati ispita iz kolegija "Povijest tekstila i odjeće I" - 27.06.2018.
U prilogu
27.06.2018 14:53 Prilog   
 
  Rezultati ispita iz kolegija "Povijest tekstila i odjeće II" - 26.06.2018.
U prilogu
26.06.2018 18:50 Prilog   
 
  Rezultati ispita iz kolegija "Povijest tekstila i odjeće II" - 19.06.2018.
U prilogu.
19.06.2018 17:02 Prilog   
 
  Rezultati ispita Povijest tekstila i odjeće I i Povijest tekstila i odjeće_18.06.2018
Rezultati u prilogu.
18.06.2018 13:50 Prilog   
 
  Rezultati kolokvija iz Povijest tekstila i odijeće II_12_06_2018
U prilogu.
12.06.2018 11:07 Prilog   
 
  Povijest tekstila i odjeće II_2017-2018_upute za seminarski rad
Prijava analize odjevnog predmeta iz suvremene mode:
1. odabrati jedan primjer dizajna odjeće iz razdoblja od 1980. do danas
2. prijaviti temu najkasnije do 3.4.2018. (utorak od 11-12h). Prilikom prijave predati fotografiju modela i legendu (naziv autora, kolekcija, godina).
3. predati analizu odjevnog predmeta najkasnije 15.05.2018.

Pri analizi odjevnog predmeta koristiti znanja iz kolegija "Vizualni jezik" 

Analiza treba sadržavati:
- fotografiju odjevnog predmeta s legendom
- analizu odjevne ovojnice
- ukazati na karakteristike revitalizacije temeljene na gradivu položenom na kolegiju Povijest tekstila i odjeće I


13.03.2018 09:38