Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Moderna umjetnost i dizajn

  Ispit
Vizualni jezik - odgovarate analizu likovnog djela, na primjeru koji vam pokaze nastavnik, npr. Leonardo da Vinci, Mona Lisa - tema, medij, stil/razdoblje, kompozicija, perspektiva, linija, ploha/površina (podtema monolita, boja (modelacija, modulacija, komplementarne boje, kontrast krivih parova, simultani kontrast; monokrom i sl.), zlatni rez... tema arhitektonskih redova (dorski, jonski, korintski) ili kiča/campa je takodjer osnovna, kao i smisla-poruke-IDEJE (simbolike, semantike, značenja, označenog) djela vizualne umjetnosti Moderna umjetnost i dizajn - odgovarate velike tematske cjeline, nppr arhitektura Internacionalnog stila, skulptura 20. stoljeća, dadaizam, historicizam, završno s apstraktnim ekspresionizmom (slikarstvo bojenog polja, akcijsko slikarstvo). Studenti koji su prezentirali seminar odgovaraju na pitanje po svom izboru iz MUID, te takodjer vlastito djelo imaju za analizu iz VJ. Seminarska ocjena utječe na završnu, ali se svaka može ispraviti i na najvišu ocjenu.
 
01.02.2017 10:42