Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Povijest i teorija dizajna

  Informacije o ispitu PITD
Ispit molim prijavite u studomatu u jednom od ispitnih rokova. Studenti mogu potvrditi ocjenu iz seminara iz kolegija Povijest umjetnosti izlaganjem na pripremljenu temu prema nastavnim jedinicama, ili odgovarati za višu ocjenu prema pitanjima nastavnika. Ispit iz Povijesti i teorije dizajna bit će pismeni, sastojat će se od šest pitanja i trajat će 30 minuta.
01.06.2016 19:54    Cijeli tekst
 
  Napomena uz ispit iz kolegija
Ispit je iskljucivo pismeni, u trajanju od 30 minuta. Svaki student dobiva 6 pitanja s popisa. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.
05.06.2013 09:43    Cijeli tekst
 
  Povijest i teorija dizajna_nastavne jedinice

Kolegij je koncipiran sinkronijski i dijakronijski, uz stjecanje znanja iz povijesti i teorije dizajna temeljem je praktičnom stručnom radu studenata tj. potiče studente na osvještavanje i promišljanje (na način poznavanja razloga i smisla, kao i eventualnog nadahnuća) te verbalizaciju vlastitog stručnog rada

Poznavanje stručne terminologije, razlikovanje estetskih i vizualnih karakteristika stilova i pojava u dizajnu, poznavanje teorije oblikovanja i dizajna te teoretskih odrednica pojedinih pojava u dizajnu, razumijevanje povezanosti dizajna i društvenih zbivanja, razvijanje i edukacija vizualnog opažaja, memoriranje vizualnog arhiva relevantnih djela dizajna, prepoznavanje karakteristika rada relevantnih autora te stjecanje sposobnosti atribuiranja paradigmatskih djela dizajna

Poznavanje povijesti dizajna: navođenje i analiza usporednih pojava i strategija i razlikovanje umjetnosti-dizajna, poznavanje rada relevantnih autora uz vizualizaciju gradiva tj. pamćenje vizualnih primjera (stjecanje svojevrsnog vizualnog inventara povijesti dizajna), razumijevanje razloga za nastajanje pojedinih pojava – što, kako i zašto one nastaju. Interdisciplinarni i multimedijalni pristup gradivu

Formiranje svijesti o dizajnu kao izrazu našeg vremena koji objedinjuje gotova sva područja ljudske djelatnosti i njegova značaja u oblikovanju cjelokupnoga čovjekova okruženja. Kolegij omogućuje i razvijanje sposobnosti kritičkog promišljanja vizualne sredine i uspostavljanje kriterija estetskoga vrednovanja njezinih segmenata

29.09.2010 19:40    Cijeli tekst
 
  Povijest i teorija dizajna_ispitna skripta
Pomoć pri konzultiranju ispitne literature (odgovori su nepotpuni)
09.12.2009 07:01 Prilog   Cijeli tekst
 
  Povijest i teorija dizajna_ispitna literatura i popis pitanja

Nastava iz kolegija NE ODRŽAVA se u dane: 31.3., 28.4., 19.5., 9.6. Ispit je pismeni (odgovori na 16 pitanja s liste) u trajanju od 90 minuta.

Konzultacije u vezi kolegija: četvrtkom od 10 do 12 sati, kabinet B326.dr.sc. Silva Kalčić, pred.

dr. sc. Silva Kalcic, prof., pred. 

23.09.2009 11:10 Prilog   Cijeli tekst