Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Povijest i teorija dizajna

  VAZNO ZA ISPIT IZ KOLEGIJA
Ispit je iskljucivo pismeni, u trajanju od 90 minuta. Svaki student dobiva 16 pitanja s popisa. Test se piše isključivo kemijskom olovkom.
05.06.2013 09:43    Cijeli tekst
 
  Povijest i teorija dizajna_nastavne jedinice_Silva Kalcic

Kolegij je koncipiran sinkronijski i dijakronijski, uz stjecanje znanja iz povijesti i teorije dizajna temeljem je praktičnom stručnom radu studenata tj. potiče studente na osvještavanje i promišljanje (na način poznavanja razloga i smisla, kao i eventualnog nadahnuća) te verbalizaciju vlastitog stručnog rada

Poznavanje stručne terminologije, razlikovanje estetskih i vizualnih karakteristika stilova i pojava u dizajnu, poznavanje teorije oblikovanja i dizajna te teoretskih odrednica pojedinih pojava u dizajnu, razumijevanje povezanosti dizajna i društvenih zbivanja, razvijanje i edukacija vizualnog opažaja, memoriranje vizualnog arhiva relevantnih djela dizajna, prepoznavanje karakteristika rada relevantnih autora te stjecanje sposobnosti atribuiranja paradigmatskih djela dizajna

Poznavanje povijesti dizajna: navođenje i analiza usporednih pojava i strategija i razlikovanje umjetnosti-dizajna, poznavanje rada relevantnih autora uz vizualizaciju gradiva tj. pamćenje vizualnih primjera (stjecanje svojevrsnog vizualnog inventara povijesti dizajna), razumijevanje razloga za nastajanje pojedinih pojava – što, kako i zašto one nastaju. Interdisciplinarni i multimedijalni pristup gradivu

Formiranje svijesti o dizajnu kao izrazu našeg vremena koji objedinjuje gotova sva područja ljudske djelatnosti i njegova značaja u oblikovanju cjelokupnoga čovjekova okruženja. Kolegij omogućuje i razvijanje sposobnosti kritičkog promišljanja vizualne sredine i uspostavljanje kriterija estetskoga vrednovanja njezinih segmenata

29.09.2010 19:40    Cijeli tekst
 
  Povijest i teorija dizajna_ispitna skripta
Pomoć pri konzultiranju ispitne literature (odgovori su nepotpuni)
09.12.2009 07:01 Prilog   Cijeli tekst
 
  Povijest i teorija dizajna_ispitna literatura i popis pitanja

Nastava iz kolegija NE ODRŽAVA se u dane: 31.3., 28.4., 19.5., 9.6. Ispit je pismeni (odgovori na 16 pitanja s liste) u trajanju od 90 minuta.

Konzultacije u vezi kolegija: četvrtkom od 10 do 12 sati, kabinet B326.dr.sc. Silva Kalčić, pred.

dr. sc. Silva Kalcic, prof., pred. 

23.09.2009 11:10 Prilog   Cijeli tekst