Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Povijest i teorija dizajna

  Povijest i teorija dizajna_nastavne jedinice

0. Pozdravno predavanje, informacije o kolegiju, pregled ispitne literature i uvjeti za polaganje ispita te stjecanje prava na verificiranje kolegija

1. Što je dizajn? Poleci povezivanja umjetnosti i obrta/industrije. Razlučna definicija umjetnosti i dizajna. Pokreti: Arts and Crafts, Wiener Werkstatte, Deutche Werkbunde

2. Secesija – prvi pravi internacionalni stil; Eklekticizam (japanizam; pastiš, hibrid, aproprijacija); Povijest ornamenta (ikonoklazam; Adolf Loos, „ornament je zločin“)

3. Bauhaus, Visoka škola za arhitekturu i umjetničko oblikovanje

4. Teorija dizajna – funkcionalizam, „Oblik slijedi funkciju „ (Sullivan) - moderna, „Manje je više“ (van der Rohe) – minimalizam, „Više nije manje“ (Venturi) – postmoderna

5. Funkcionalizam – geometrijski (Le Corbusier), organski (Ulmska škola)

6. Povijest oblikovanja stolica kao paradigmatske teme dizajna (armature, materijali, stil: Thonet, Breuer, Saarinen, Eams…)

7. Ready-made u dizajnu

8. Pop-dizajn, Anti-dizajn (grupa Memphis)

9. Sociološke i filozofijske teorije oblikovanja (Gadamer, Danto, Goodman, Norbert-Schultz, Papanek – etičnost dizajna…). Ergonomija.

10. Vrste dizajna, rekapitulacija – grafički (2D), industrijski ( product ), arhitektonski/ambijentalni ( environmental ), modni/tekstilni – interdisciplinarnost i multimedijalnost

11. Dizajn kao komunikacija. Masovni mediji. Povijest logotipa, plakata i stripa. Tipografija.

12. Povijest dizajna u Hrvatskoj I

13. Povijest dizajna u Hrvatskoj II (posjet Stanu Viktora Kovačića Muzeja grada Zagreba)

14. Povijest i suvremenost teorijskog promišljanja dizajna

 

15. Recentna stremljenja u dizajnu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29.09.2010 19:40