Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Vizualni jezik

  Vizualni jezik_nastavne jedinice

Ispit:

Prepoznavanja slika, samo kljucnih djela, svakako vrste i karakteristike perspektiva na slici, komplementarne boje, vrste boja, simultani kontrast, linije po vrsti, karakteru i znacenju, razlikovanje ploha/povrsina, monolit, monokrom, odnos mase i prostora u skulpturi, proporcije, vrste simetrije, zlatni rez, kontrapost, arhitektonski redovi, impasto/lazura, duktus/faktura.

Nastavne jedinice:

1. Elementi vizualnog jezika, osvještavanje procesa gledanja

2. Elementi forme. Točka, mrlja, linija – karakter, tok i značenje linije; pružna ploha, oprostorena linija

3. Elementi forme.Ploha, površina; vrste ploha, konkavne i konveksne plohe, kvaliteta površine, teksturalna kvaliteta plohe; konturna ploha

4. Elementi forme. Tijelo (masa/volumen) u prostoru; monolit, Henry Moore – uvođenje praznine kao gradivnog elementa skulpture

5. Elementi forme. Boja u fizičkoj i duhovnoj (nous) dimenziji, simbolika boja u umjetnosti, dizajnu/modi, komplementarne boje, simultani kontrast, kontrast krivih parova

6. Elementi forme. Boja, fizikalne teorije boja i svjetlosti, analiza primjera

7. Kompozicija umjetničkog djela – aglomerat, konglomerat, niz, kadar; okomita, vodoravna, dijagonalna, kružna/ovalna, piramidalna, slobodna)

8. Perspektiva – projekcija 3D stvarnosti na 2D plohu slike; ikonološka/simultana, vertikalna/okomita, inverzna/obrnuta, linearna/geometrijska, atmosferska/zračna, koloristička, poliperspektiva

9. Perspektiva, analiza primjera

10. Proporcije, i na primjeru arhitektonskih redova; ljudska figura; simbolizam; omjer/razmjer

11. Kič / Estetika – filozofija umjetnosti

12. Posjet Zbirci Richter Muzeja suvremene umjetnosti Zagreb, ili recentnoj izložbi

13. Likovne tehnike, teme i mediji

14. Analiza likovnog djela / stil autora, stil epohe

15. Komparativna analiza likovnih djela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29.09.2010 19:27