Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Vizualni jezik

  Vizualni jezik_popis literature

Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Odsjek za modni i tekstilni dizajn, I. godina

 

kolegij (obvezni) / ECTS bodova 5

 

VIZUALNI JEZIK

 

 

 

osnovna literatura (gimnazijski udžbenici za studente koji ih nisu ranije konzultirali)

 

 

Marcel Bačić, Jasenka Mirenić Bačić, Likovno mišljenje / Uvod u likovno mišljenje , Školska knjiga, Zagreb

 

 

Marijan Jakubin, Likovni jezik i likovne tehnike: temeljni pojmovi / Uvod u likovni jezik , Educa, Zagreb

 

 

Radovan Ivančević, Perspektive , Školska knjiga, Zagreb

 

 

Jadranka Damjanov , Likovna umjetnost I, prvi dio – uvod , Školska knjiga, Zagreb

 

 

Marijan Jakubin, Vodič kroz povijest umjetnosti + vremenska lenta , Školska knjiga, Zagreb

 

 

Jasenka Mirenić Bačić, Karmen Ratković, Likovna umjetnost 20. st ., Školska knjiga, Zagreb

 

Hrvoje Turković, Razumijevanje perspektive, Teorija likovnog razabiranja, Durieux, Zagreb, 2002.

 

http://likovna-kultura.ufzg.hr/likovnijezik .htm (ttp://likovna-kultura.ufzg.hr/kviz.htm)

 

 

 

preporučena literatura

 

 

H.W. Janson, Povijest umjetnosti , izdanje dopunjeno Antologijom hrvatskih spomenika Radovana Ivančevića, Stanek, Varaždin, 2003.

 

Heinrich Wölfflin, Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti , Institut za povijest umjetnosti i Kontura, Zagreb, 1998.  

 

Henri Focillon, Život oblika , Rako i Rako, Zagreb, 1995.

 

Edward Lucie-Smith, Dictionary of Art Terms , Thames & Hudson Ltd, London, 1984.

 

Heinrich Wölfflin, Tumačenje umjetničkih djela , u: Ideal, forma, simbol, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1995.  

 

E. H. Gombrich, Umjetnost i iluzija , Nolit, Beograd, 1984. (u izvorniku Art and Illusion , 1960. pr. Izd.)  

 

Giulio Carlo Argan, Umjetničko i estetsko // Život umjetnosti, br. 21, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1974.  

 

Gillio Dorfles, Kič: antologija lošeg ukusa , Golden marketing, Zagreb, 1997.  

 

Hubert Damisch, Porijeklo perspektive , Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2006.

 

Enciklopedija likovnih umjetnosti , Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1960.

 

Enciklopedija hrvatske umjetnosti , Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1994. (ili dopunjeno Vjesnikovo izdanje 2005.)

 

Filmska enciklopedija , Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1986.

 

 

 

dopunska literatura (mnogi naslovi, iako obiluju vizualnim materijalima, neprevedeni su na hrv. jezik)

 

 

Edward Lucie-Smith, Umjetnost danas , Mladost, Zagreb, 1978.

 

Catherine Millet, Suvremena umjetnost , MSU Zagreb, 2005.

 

Herbert Read, A concise history of modern painting , Thames and Hudson, London, 1974.

 

Herbert Read, Modern Sculpture , Thames and Hudson, London, 1964.

 

Bernard Blistène: A History of 20th Century Art , Flammarion, 2001. (ili u franc. izvorniku Une histoire de l'art du XXe siècle , Beaux Arts Magazine, 1999.)  

 

Art of the 20th Century I, II, uredio Ingo F. Walther,   Taschen, Köln, 1998.

 

Art at the Turn of Millenium, Taschen, Köln, 1999.

 

Sculpture From Antiquity to the Present Day, Taschen, Köln, 2002.

 

Concepts of Modern Art , uredio Nikos Stangos, 1974.

 

Povijest umjetnosti , uredio Claude Frontisi, Larousse/Veble commerce, Zagreb, 2003. (loš prijevod)

 

*

 

Listanje časopisa, domaćih: Kontura , Oris , Čovjek i prostor , Zarez , Vijenac , Europski glasnik, Tvrđa, Život umjetnosti ...; i inozemnih: ArtNews , Art Press , Flash Art, Domus, Casabella ...

 

*

 

Pretraživanje web-a:

 

http://www.artcyclopedia.com/

 

http://www.greatbuildings.com/

 

http://www.artnet.com/

 

http://www.lemondedesarts.com/

 

http://www.culturenet.hr/

 

http://www.nelepets.com/

 

http://www.moma.org/

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Prilog:
  Vizualni jezik_ispitna literatura_.doc

 
29.09.2010 17:54