Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Vizualni jezik

  Seminarski rad, ocjene i raspored prezentacija
Ako neki od PREDANIH seminara nije na listi, FORWARD isti e-mail na istu adresu silva.kalcic@ttf.hr ! Ne šalju se ispravci seminara (potrebno ih je napraviti samo za prezentacije seminara; prezentacije će se održati u terminu seminara petkom od 8 do 10 sati - nazocnost je obavezna za sve, u tih tri termina barem dvaput). 
 
25.01.2016 23:27