Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Vizualni jezik

  Ispit
Molim proučite popis literature/izvora pod "info kolegija", kao i tematske cjeline kolegija. Na ispit studenti izlaze u ispitnim rokovima označenima na studomatu, a prijavljuju ispit najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka. Studenti koji su prezentirali seminar također prijavljuju na studomatu jedan od ispitnih rokova. Uvjet za izlazak na ispit je predan i ocijenjen seminarski rad. dr. sc. Silva Kalčić, prof.
01.02.2017 10:45    Cijeli tekst
 
  Seminarski rad, akad. godina 2016./2017.
Posovani studenti, molim da se informirate o ocjeni iz seminarskog rada. Prvi idući termin nastave je prezentacija seminarskih radova 20.1.2017. u 8,15 sati te nastava do 11,15 sati. Molim da, ako vas seminarski rad nije na popisu, da mi ga "ponovno posaljete" ("re-send") na silva.kalcic@ttf.hr zahvaljujem, dr.sc. Silva Kalcic, pred.
02.01.2017 21:02 Prilog   Cijeli tekst
 
  Seminarski rad, ocjene i raspored prezentacija
Ocjena je bitan dio konačne ocjene. ROK ZA SEMINARSKE RADOVE, PREDAJA: 18.11.2016. Drugi rok za predaju seminarskih radova: 23.12.2016. E-mailom na silva.kalcic@ttf.hr (POD "PREDMET" ILI "SUBJECT" UPISATI IME I PREZIME STUDENTA I NAZIV KOLEGIJA) IZBOR TEME JE VAZAN DIO VASEG RADA, KAO I IZBOR I SELEKCIJA IZVORA-BIBLIOGRAFIJE. Naglasak teksta mora biti na scenografiji i kostimografiji djela. Ako je samo jedno od ovoga DOBRO obrađeno tekstu, on će biti prihvaćen.
25.01.2016 23:27    Cijeli tekst
 
  Seminarski rad, akad. godina 2017./2018.
silva.kalcic@ttf.hr za slanje seminarskih radova. U naslovu e-maila potrebno je upisati ime i prezime studenta i kolegij.
12.02.2015 13:16 Prilog   Cijeli tekst
 
  Vizualni jezik_opce informacije
"skripte" i organizacija ispita
16.09.2009 18:28    Cijeli tekst