Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Vizualni jezik

  Ispit
Vizualni jezik - odgovarate analizu likovnog djela, na primjeru koji vam pokaze nastavnik, npr. Leonardo da Vinci, Mona Lisa - tema, medij, stil/razdoblje, kompozicija, perspektiva, linija, ploha/površina (podtema monolita, boja (modelacija, modulacija, komplementarne boje, kontrast krivih parova, simultani kontrast; monokrom i sl.), zlatni rez... tema arhitektonskih redova (dorski, jonski, korintski) ili kiča/campa je takodjer osnovna, kao i smisla-poruke-IDEJE (simbolike, semantike, značenja, označenog) djela vizualne umjetnosti. Studenti koji su prezentirali seminar odgovaraju na pitanje po svom izboru iz MUID, te takodjer vlastito djelo imaju za analizu iz VJ. Seminarska ocjena utječe na završnu, ali se svaka može ispraviti i na najvišu ocjenu.
 
01.02.2017 10:45