Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Automatizacija sustava odjevnih tehnologija

  Rezultati pismenog dijela ispita od 26. siječnja 2010.

Usmeni dio ispita održati će se prema slijedećem rasporedu:

  • Procesi proizvodnje odjeće II, Tehnološki procesi proizvodnje odjeće, Tehnološki procesi šivanja odjeće, Tehnološki procesi krojenja odjeće, Tehnike realizacije odjeće  – ponedjeljak, 1. veljače 2010. u 11 sati

  • Procesi proizvodnje odjeće, Procesi proizvodnje odjeće I, Automatizacija procesa proizvodnje odjeće – utorak, 2. veljače 2010. u 12 sati

Rezulati pismenog dijela ispita su sljedeći:

1.        Aleksić Jelena – odličan (5)

2.        Perković Ivana – odličan (5)

3.        Mastela Vedrana – vrlo dobar (4)

4.        Hohnjec Irma - vrlo dobar (4)

5.        Lukić Renata - vrlo dobar (4)

6.        Bačanek Andrea - vrlo dobar (4)

7.        Kosanović Željka – dobar (3)

8.        Šimat Srebra – dobar (3)

9.        Vuksan Dajana – dobar (3)

10.     Matijević Milena – dovoljan (2)

11.     Breko Bojana – dovoljan (2)

12.     Štrkalj Marijana – dovoljan (2)

13.     Trbović Petar – dovoljan (2)

Ostali pristupnici nisu zadovoljili na pismenom dijelu ispita.

Pismeni dio ispita može se pogledati u vrijeme konzultacija, ponedjeljkom od 10 sati u K-411.

 
27.01.2010 00:27