Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Konfekcioniranje tehničkog tekstila

  Rezultati pismenog dijela ispita od 23. travnja 2010.

Usmeni dio ispita održati će se u četvrtak, 29. travnja 2010. u 11 sati .

 

Rezultati pismenog dijela ispita su slijedeći:

Hohnjec Irma - dovoljan (2)

Nataša Gole - dovoljan (2)

Jagoda Mehmedović - dovoljan (2)

Ena Štefek - dobar (3)

Roberta Marincl - dobar (3)

Romana Volejnik - dobar (3)

Aljbuljena Čolakaj - dobar (3)

Željka Kosanović - dobar (3)

Iva Strmo - dobar (3)

Danijela Mucko - dobar (3)

Renata Lukić - vrlo dobar (4)

Tatjana Belinić - odličan (5)

Ostali pristupnici nisu zadovoljili na pissmenom dijelu ispita.

Pismeni ispiti se mogu pogledati u K-411 za vrijeme konzultacija.

 
26.04.2010 14:15