Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Projektiranje proizvodnih sustava

  Rezultati pismenog dijela ispita održanog 15.02.2011. godine

Rezultati pismenog dijela ispita održanog 15.02.2011. godine su sljedeći:

PROJEKTIRANJE PROCESA PROIZVODNJE ODJEĆE:

 

      1. Vujasinović, Ivona- odličan (5)

      2. Kantolić, Katarina- dovoljan (2)

 

  USMENI DIO ISPITA ODRŽAT ĆE SE U PETAK, 18.02.2011. u 10 sati.

 

 
16.02.2011 10:37