Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Projektiranje proizvodnih sustava

  Rezultati pismenog dijela ispita održanog 10.srpnja 2013. god.

      1. Brečić, Anamarija-   dobar (3)

      2. Jakirčević, Anamarija- dovoljan (2)

      3. Salopek, Mirjana- dobar (3)

 

Termin upisa ocjena ispita biti će u utorak   16. srpnja 2013. god. u 9:00 h

 
11.07.2013 07:42