Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Projektiranje proizvodnih sustava

  Rezultati kolokvija iz kolegija PROCESI PROIZVODNJE ODJEĆE

Rezultati kolokvija iz kolegija PROCESI PROIZVODNJE ODJEĆE 2010/11:

 1. Fulir, Antonela – odličan (5)

 2. Ružić, Alena – odličan (5)

 3. Tunić, Monika – odličan(5)

 4. Kovač, Aleksandra - odličan(5)

 5. Peran, Jelena – odličan (5)

 6. Šimunić, Tin - odličan(5)

 7. Sagadin, Ana- Marija- vrlo dobar (4)

 8. Palac, Andrea - vrlo dobar (4)

 9. Markesina, Maša - vrlo dobar (4)

 10. Lozo, Barbara - vrlo dobar (4)

 11. Ćosić, Marija - vrlo dobar (4)

 12.   Miloš, Anja – dobar (3)

 13. Runkas, Karla - dobar (3)

 14. Vuksan, Terezija - dobar (3)

 15. Katinić, Daria- dovoljan (2)

 16. Mlađan, Tajana – dovoljan (2)

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Kolokvij možete   pogledati u vrijeme konzultacija.

 

 

 
27.01.2011 11:26