Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Tehnike realizacije odjeće

  Kolokvij iz kolegija Tehnike realizacije odjeće
Kolokvij iz kolegija Tehnike realizacije odjeće održati će se 11. siječnja 2011 od 8-10 sati u B-102 Molim studente da se prijave za kolokvij, najkasnije 24 sata prije kolokvija kod I Špelić, dipl. inž. Studenti koji ne budu prijavljeni, neće moći pristupiti kolokviju.
 
28.12.2010 11:44