Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Prezentacijski praktikum

  Prezentacijski praktikum - Boje osnovno
Kako sve ostale energije utječu na nas tako i boja ima snažan učinak. Od onog banalnijeg, simboličnog, utjecaja, pa sve do onih suptilnih utjecaja kojih na prvi pogled nismo niti svjesni.

  Prilog:
  boje.pdf

 
26.01.2010 11:08