Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Info > kolegij: Povijest odijevanja I
 
 
  UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

Literatura:

Silobrčić, Vlatko: Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo, Medicinska naklada, Zagreb, 2008.

     

    UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA

     

Cilj:  svladati pravila akademskog pisanja i izlaganja problematike, uključivo s pravilnim citiranjem tekstova.

 

Općenite napomene 

Seminarski rad predaje se kao  kompjuterski ispis Koristite Times New Roman,  veličinu slova 12, prored 1.5, poravnato, stranice paginirajte . Naslove poglavlja treba napisati slovima veličine 14 točaka.

 

Elementi seminarskog rada:

 

                 NASLOVNICA: (tema, ime i prezime, kolegij,  studij, mentor, datum, TTF)

                 SADRŽAJ  (popis naslova i podnaslova s brojem stranica)

                 Sažetak (100 riječi, u kratko čime se bavi vaš seminarski rad)    

                 Uvod

                 Izlaganje tematike    

                 Zaključak    

                 Popis literature

 

Izrada seminarskog rada po dijelovima:

 

                 Uvod

U njemu se definira problem ili predmet istraživanja, određuje se svrha i cilj istraživanja. Također se naznacuje   kompozicija ili struktura rada. Tema se određuje vremenski i prostorno. Analazira se korištena građa i istraživanja pojedinih autora. U pisanju seminarskoga rada koriste se  kao izvor  MINIMALNO  DVIJE KNJIGE ili DVA znanstvena rada (  NE INTERNET STRANICE  , one su dopunska literatura) 

 

                 Izlaganje tematike

Je najopsežniji dio rada u kojem se izlažu teme po poglavljima i podpoglavljima tj. tematskim cjelinama. Svako poglavlje treba imati podnaslov kojim se ukazuje na temu poglavlja tj. cjeline koja se specifično razlaže u navedenom dijelu rada.

 

Raspored tema/poglavlja mora biti smislen. Poglavlja se oznacuje s brojevima 1., 2., 3,.../ podnaslov s 1.2., 1.3., 1.4. , ili 2.1, 2.2., -ovisi u koje poglavlje se smjesta 

 

U ovom se dijelu moraju izložiti sve spoznaje proizašle iz «istraživanja», potvrditi hipoteza ili radna pretpostavka i obrazložiti rezultati.

 

                 Zaključak

Je svojevrsna sinteza svih rezultata rada.U njemu se opise vas istrazivacki rad po poglavljima i podnaslovima , na osnovu kojeg se donose određeni VLASTITI zakljucci vezani za temu istrazivanja. 

 

PRILOZI i CITIRANJE

                 Prilozi (grafovi, slike)

Ukoliko su umetnuti u tekst moraju biti numerirani (npr: slika 1.) Slike i grafove treba popratiti legendom (sto je prikazano, autor, godina) i staviti izvor (odakle je koristeno)

Na kraju teksta potrebno je priložiti popis priloga koji su označeni rednim brojem pojavljivanja u tekstu. 

 

                 Citiranje

Citiranje ideja, koncepata, dijelova teksta ili rečenica drugih autora u tekstu potrebno je potkrijepiti podacima o autoru, godinom nastanka djela iz kojeg se preuzima citat i stranicom, npr.:  (Ivancevic 2000:35). 

 

Citat može biti direktan tj. izravno prenositi dijelove rada, odlomke ili rečenice drugih autora; primjer navođenja:

« Socijalna i kulturna antropologija dvadesetog stoljeća je svojem uglavnom zapadnom čitateljstvu obećala prosvjećenost na dva fronta. Prvi je bilo spašavanje raznolikosti kulturnih oblika života od procesa očevidne globalne vesternizacije » (Marcus i Fischer 2003:15). 

U slucaju da se na nekog autora referira ili se koristi odredjena informacija ali ne doslovno prepisana, vec preformulirana - ponovo se ga navodi kao izvor u tekstu ili na kraju recenice npr.: (Grau 2008:45) .

 

                 Tudjice

pisu se malim slovima u kurzivu  (iskoseno), potrebno ih je objasniti u fusnoti ili u tekstu

 

POPIS LITERATURE: 

Primjeri:

                 Knjiga jedan autor:

  1. Brandstätter, C:  Klimt and Fashion,  Assouline Publishing, New York, 2006.
  2. Dorfles, G:  Moda  , Golden marketing, Zagreb, 1997.

 

                 Poglavlje u knjizi   :

  1. Laver, J:  Costume and fashion , Thames and Hudson, London, 1995, str.:   120-128.
  2. Lipovetsky, G: Carstvo   prolaznog   -   dovršena   moda, MODA   povijest, sociologija   i teorija     mode, Školska   knjiga, Zagreb, 2002, str.: 77-137.

 

                    Novinski članak bez autora:

    Chicago tribune   : Gun injuries take financial toll on hospitals, February 24, 1994.

 

                 Elektronski izvori:

Članak u e časopisu:

Yin, S: Color bind. American demographics 25, (7) 22-26. Academic search premier, via Galileo, 2003,  http://www.galileo.usg.edu   

 

internet stranica - obavezno s datumom korištenja:

 

http://www.pastreunited.com/id.262.html  (12.12.2009)

    

Za izvore:

kao članovi akademske i znanstvene zajednice imate pristup bazi znanstvenih sadržaja JSTOR. Baza prikuplja preko 2,300 časopisa s cjelovitim radovima u vremenskom rasponu od 1665. godine do danas. Radi se o časopisima iz preko 60 disciplina iz humanistike, društvenih znanosti, općenito znanosti i matematike. Baza prikuplja i preko 40,000 e-knjiga akademskih izdavača s poglavljima sortiranim kao zaseban PDF dokument. 

Bazi možete pristupiti putem navedene poveznice      http://www.jstor.org/

doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič

 
08.01.2011 20:48
 

<<< Povratak

Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info