Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Tehnološki procesi šivanja odjeće

  Rezultati pismenog dijela ispita održanog 12.11.2010

Rezultati pismenog dijela ispitnog roka od 12. studenog 2010. su slijedeći:    

Procesi proizvodnje odjeće

Procesi proizvodnje odjeće I

  1. Rajter, Sonja –vrlo dobar (4)

 

 

Procesi proizvodnje odjeće II

Tehnološki procesi šivanja odjeće  

  1. Nikolić, Ljiljana- dobar (3)

  2. Blažeković, Ksenija – dobar (3)

  3. Šistov, Darija- dobar (3)

  4. Vujasinović, Ivona - dobar (3)

  5. Mucko, Danijela – vrlo dobar (4)

  6. Majetić Manda – vrlo dobar (4)

  7. Burić, Ivan – odličan (5)

 

 

Usmeni dio ispita održati će u SRIJEDU, 17.11.2010 u 12 sati

 

Pismeni dio ispita može se pogledati u vrijeme konzultacija.

 

 

 

 

 
15.11.2010 10:30