Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Tehnološki procesi šivanja odjeće

  Rezultati pismenog dijela ispita održanog 03.12.2010. godine

Rezultati pismenog dijela ispitnog roka od 03. prosinca   2010. su slijedeći:    

 

Procesi proizvodnje odjeće

Procesi proizvodnje odjeće I

 

1. Babić, Lovorka- dobar (3)

2. Krstić, Morana – vrlo dobar (4)

3. Milković, Tea- dovoljan (2)

4. Štefulj, Ana – vrlo dobar (4)

5. Trlica, Ana-   vrlo dobar (4)

6. Vujasinović, Jasmina - vrlo dobar (4)

 

 

Tehnološki procesi šivanja odjeće

Procesi proizvodnje odjeće II

 

1. Dolenec, Marija- dobar (3)

 

Usmeni dio ispita održati će u utorak, 07.12..2010 u 12 sati

 

Pismeni dio ispita može se pogledati u vrijeme konzultacija.

 
06.12.2010 12:07