Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Inteligentna odjeća

  Rezultati kolokvija iz kolegija TEHNOLOŠKI PROCESI ŠIVANJA ODJEĆE

Rezultati kolokvija iz kolegija TEHNOLOŠKI PROCESI ŠIVANJA ODJEĆE :    

1.       Krstić, Morana – odličan (5)

2.       Švaljug, Martina – odličan (5)

3.       Kantoci, Dragica- odličan (5)

4.       Čolakaj, Aljubljena – vrlo dobar (4)

5.       Jakirčević, Anamarija – vrlo dobar (4)

6.       Klinčić, Margareta – dobar (3)

7.       Grgić, Danijela – dobar (3)

8.       Filipović, Ines – dobar (3)

Ostali pristupnici nisu zadovoljili

 
27.01.2011 13:25