Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Računalstvo

  Potrebna predznanja za polaganje kolokvija iz kolegija Računalstvo

Tekstilno-tehnološki fakultet

Zavod za odjevnu tehnologiju  

Kolokviji iz kolegija Računalstvo  

Potrebno predznanje za kolokvij br. 1 (Windows Explorer):

·          rad s operacijskim sustavom Microsoft Windows 98 ili višim,

·          rad s programom Windows Explorer:

o         kopiranje polja i mapa,

o         premještanje polja i mapa,

o         brisanje polja i mapa,

o         preimenovanje polja i mapa,

o         pretraživanje mapa.  

Potrebno predznanje za kolokvij br. 2 (Microsoft Word):

·          rad s programom Microsoft Word 2000 ili višim,

·          otvaranje i spremanje dokumenta,

·          oblikovanje slova:

o         vrsta slova,

o         veličina slova,

o         podebljana slova (engl. bold),

o         ukošena slova (engl. italic),

o         podvučena slova (engl. underline),

o         boja slova i boja podloge.

·          poravnanje odjeljka,

·          okvir oko teksta,

·          pisanje formula.  

Potrebno predznanje za kolokvij br. 3 (Microsoft Word):

·          točkanje i brojčanje,

·          izrada tablice:

o         poravnanje teksta u jednoj ćeliji, retku i stupcu tablice,

o         brisanje retka i stupca tablice,

o         ubacivanje (dodavanje) retka i stupca tablice,

o         namještanje vrste i debljine crte okvira tablice.

·          umetanje slike u dokument:

o         poravnanje slike,

o         promjena veličine slike,

o         brisanje slike.

·          crtanje i ubacivanje gotovih oblika,

·          izrada ukrasnog teksta.  

Potrebno predznanje za kolokvij br. 4 (Microsoft Excel):

·          rad s programom Microsoft Excel 2000 ili višim,

·          otvaranje i spremanje dokumenata,

·          upis podataka u ćelije,

·          podešavanje širine stupca i visine retka,

·          označavanje ćelije, stupca i retka,

·          oblikovanje slova:

o         vrsta slova,

o         veličina slova,

o         podebljana slova (engl. bold),

o         ukošena slova (engl. italic),

o         podvučena slova (engl. underline),

o         boja slova.

·          izrada grafikona:

o         stupčastog (engl. column chart and bar chart),

o         linijskog (engl. line chart),

o         torta (engl. pie chart).  

Potrebno predznanje za kolokvij br. 5 (Microsoft Excel):

·          poravnanje teksta u ćeliji i oblikovanje decimalnih brojeva,

·          oblikovanje tablice:

o         ubacivanje stupca i retka,

o         crte i okviri,

o         bojanje pozadine ćelije,

o         uzorak pozadine ćelije.

·          pisanje formula:

o         zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje,

o         određivanje minimalne i maksimalne vrijednosti,

o         određivanje srednje vrijednosti i sume,

o         potenciranje,

o         poznavanje IF, COUNT i COUNTIF funkcija.  

Potrebno predznanje za kolokvij br. 6 (Microsoft PowerPoint):

·          rad s programom Microsoft PowerPoint 2000 ili višim,

·          otvaranje i spremanje dokumenata,

·          oblikovanje slova:

o         vrsta slova,

o         veličina slova,

o         podebljana slova (engl. bold),

o         ukošena slova (engl. italic),

o         podvučena slova (engl. underline),

o         boja slova i boja podloge.

·          umetanje slike u dokument:

o         poravnanje slike,

o         promjena veličine slike,

o         brisanje slike.

·          različiti efekti animacija,

·          ubacivanje slajdova,

·          različiti predlošci u slajdovima.

 
27.03.2005 15:25