Faculty of Textile Technology
 

  Rang lista kandidata za upis na I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademsku 2017./2018. godinu

Na temelju provedbe razredbenog postupka za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija za ak. god. 2017./2018., održanom 26. rujna 2017. godine na studijima:

  1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (TTI), sa smjerovima: Industrijski dizajn tekstila (IDT), Industrijski dizajn odjeće (IDO), kao i smjerovima: Projektiranje i menadžment tekstila (PMT), Tekstilna kemija, materijali i ekologija (TKME), Odjevno inženjerstvo (OI)
  2. Tekstilni i modni dizajn (TMD), sa smjerovima: Dizan tekstila (DT), Modni dizajn (MD), Kostimografija (K), Teorija i kultura mode (TKM)

Utvrđene su rang liste objavljene u prilogu.

Upis kandidata provodit će se 3. i 4. listopada. 2017. od 10,00 do 13,00 sati u Studentskoj referadi Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb.

Utvrđene uvjete upisa kandidata prijelaznika koji su završili preddiplomski ili dodiplomski studij na srodnom visokom učilištu, obradilo je Povjerenstvo za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Uvjeti upisa objavljeni su 03.10.2017. na oglasnoj ploči Fakulteta.

Žalba na ocjene sa razredbenog ispita predaje se osobno u pismenom obliku u Urudžbeni ured TTF-a, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb, do 03.10.2017. do 11,00 sati. Žalbe će se rješavati 03.10.2017. od 12 sati u sobi B-322/III kat, Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb uz obavezno osobno prisustvo kandidata sa mapom. U slučaju nedolaska kandidata na žalbeni postupak, žalba se neće razmatrati.

Prilikom upisa kandidat/inja treba priložiti:

  1. Dokaz o državljanstvu (može i preslika, ukoliko nije dostavljen),
  2. Izvod iz matice rođenih (može i preslika, ukoliko nije dostavljen),
  3. Dvije fotografije 4 x 6 cm,
  4. Potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn, koji se uplaćuje na račun Tekstilno-tehnološkog fakulteta broj IBAN (ZABA) HR4223600001101271363 s naznakom „za upis-IME I PREZIME, OIB" i s pozivom na broj odobrenja 6526452,
  5. Upisni list, Matični list i Indeks (podiže se u Studentskoj referadi).

Mole se kandidati da pažljivo pročitaju cijeli tekst i priloge prema studijima!

U slučaju nepristupanja upisu u navedenom roku, kandidati gube pravo upisa.

 

  Prilog:
  Rang_lista_diplomski_TMD_rujan_2017.pdf
  Rang_lista_diplomski_TTI_rujan_2017.pdf
  Rang_lista_diplomski_TMD_strani_drzavljani_rujan_2017.pdf

 
Prodekanica za nastavu doc. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, 29.09.2017 14:48