Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
 
 
  NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na položajno radno mjesto I. vrste: Voditelj referade, interni naziv – Voditelj studentske referade, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti ili završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti /VSS ili VŠS
 • tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 • vještina komunikacije s ljudima

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome
 • dokaz o državljanstvu
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu o prethodnom radnom stažu i
 • ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

S pristupnicima prijavljenim na javni natječaj provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako pristupnik ne pristupi intervjuu, smatra se da je pristupnik povukao prijavu za javni natječaj. Vrijeme i mjesto održavanja intervjua bit će objavljeno na web stranici http://www.ttf.unizg.hr najmanje dva dana prije održavanja provjere.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, podnose se u dva primjerka, u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj".

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

 
Kadrovska referada, 29.12.2017 13:41
 

<<< Povratak

Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info