Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
 
 
  Poziv na sudjelovanje - 16. FESTIVAL ZNANOSTI, TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA, 16. - 21.04.2018.

Od 16. do 21.04.2018. godine, u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Savska 18 (Zagreb), održat će se šesnaesto izdanje Festivala znanosti. Glavna tema Festivala su OTKRIĆA. No, poput prijašnjih godina, aktualne su i sve druge znanstvene teme koje bi mogle biti zanimljive i poučne širokoj javnosti. Ovim putem pozivamo nastavnike TTF-a da u suradnji sa studentima ili samostalno, prijave potencijalne radionice na e-mail: marijo.zrna@tmnt.hr

Obrazac za prijavu nalazi se u prilogu.

Rok za dostavu obrasca: 23.02.2018.

Više o samom Festivalu znanosti možete pročitati u materijalima iz priloga, te na sljedećem linku: www.festivalznanosti.hr

  Prilog:
  Upute_predavaci_2018.doc
  Prijava_sudjelovanja.docx
  FZ_Zagreb_2018_Prazno.docx

 
doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič, Prodekanica za znanstveno-istraživački i umjetnički rad, 02.02.2018 10:28
 

<<< Povratak

Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info