Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
 
 
  Poziv za suradnju na izradi i unapređenju e-kolegija

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce), Centar za e-učenje objavio je novi poziv za suradnju na izradi i unapređenju e-kolegija u okviru usluge Projekti razvoja e-kolegija. Više informacija o pozivu može se naći na poveznici Projekti razvoja e-kolegija Srce

Ova usluga je posebno zanimljiva nastavnicima kojima je potrebna konkretna pomoć u izradi i razvoju e-kolegija bilo kroz izradu tehnički zahtjevnijih e-materijala, rad sa sustavom Moodle, primjenu instrukcijskog dizajna ili na neki drugi način.

Rok za prijavu projekata je 22. veljače 2018. godine.

Temeljem pristiglih prijava odabrat će se kandidati s kojima će se zajedno razraditi konačni prijedlozi projekata u kojima će se definirati ciljevi, poslovi, potrebni resursi i rokovi te započeti s realizacijom odabranih projekata.

  Prilog:
  Srce_projekti_razvoja_ekolegija_poziv_2018.png

 
Prodekanica za nastavu izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, 02.02.2018 12:56
 

<<< Povratak

Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info