Faculty of Textile Technology
 

  NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, raspisuje

NATJEČAJ

  1. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: odjevna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju - predavač, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstveno polje: Filologija, znanstvena grana: anglistika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Uvjeti:
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • preslik diploma o završenom studiju
  • popis znanstvenih i stručnih radova i radove
  • domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika napredne razine (C1)

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja (u dva primjerka), podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za natječaj.“

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

 
Kadrovska referada, 22.09.2017 09:29