Faculty of Textile Technology
 

  NATJEČAJ

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a, raspisuje

NATJEČAJ

  • Za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Tekstilno- mehaničko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natječaj priložiti: životopis, preslik diploma, preslik odluke o posljednjem izboru u znanstveno i znanstveno – nastavno zvanje, popis znanstvenih i stručnih radova i radove, domovnicu ili odgovarajući dokument kojim se dokazuje državljanstvo. Pristupnici strani državljani moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika napredne razine.

Prijave s dokazima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja (u dva primjerka), podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Urudžbeni zapisnik, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, s naznakom: "Za natječaj".

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

 
Kadrovska referada, 20.10.2017 10:13