Sveučilište u Zagrebu
HR   
 
 
IRO - News
 
 
  Natječaj za akademsku mobilnost u 2016. godini (prvi krug)

Objavljen je Natječaj za akademsku mobilnost u 2016. godini (prvi krug).
Mogućnosti razmjene su sljedeće (detaljnije u Natječaju):

a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima u 2016. g.:

- University of Houston, SAD - http://www.uh.edu/
- The Pennsylvania State University, SAD - http://www.psu.edu/
- Macquarie University, Australija - http://www.mq.edu.au/
- University of Toronto, Kanada - http://www.utoronto.ca/
- Hogeschool van Amsterdam, Nizozemska – http://www.amsterdamuas.com/
- Universiteit van Amsterdam, Nizozemska - http://www.uva.nl/en/home
- Technische Universität München, Njemačka - http://www.tum.de/ .

b) mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu

c) mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za konferencije)

d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje.

Više na poveznici:  http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/ .

Rok za predaju na TTF: petak, 20.11.2015 u 10h  radi izrade rang lista.

  Prilog:
  Natjecaj za akademsku mobilnost 2016_prvi krug.pdf
  Raspis natjecaja 2016_prvi krug.pdf

 
Ured za međunarodnu suradnju, 29.10.2015 14:31
 

<<< Povratak

Print this page   
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

Centre for Development and Transfer of Textile and Clothing Technologies and Fashion Design
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Textile Science and Economy
 

TEDI
 

Textile Science Research Centre
 
 

RITEH d.o.o.
 

Croatian Academy of Engineering

8th Central European Conference
 
Editor: Željko Penava
Pages created by Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info