Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Vijesti
 
 
  Natječaj

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata na poslijediplomske doktorske i poslijediplomske specijalističke studije u akad. god. 2005./2006.:

 1. TEKSTILNA ZNANOST I TEHNOLOGIJA , u tehničkom području, za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti
 2. TEORIJA MODE I DIZAJN TIJELA u interdisciplinarnom znanstvenom području za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti
 3. UMJETNOST TEKSTILOM za stjecanje akademskog stupnja specijalist umjetnosti tekstilom
 4. VISOKA MODA za stjecanje akademskog stupnja specijalist visoke mode

1. Opći uvjeti studiranja

Pravo upisa u  prvu godinu studija imaju pristupnici iz zemlje i inozemstva:

 • koji su završili dodiplomski sveučilišni studij na Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili srodni dodiplomski sveučilišni studij u Hrvatskoj, odnosno dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij u inozemstvu, a za studij pod 2 alternativa je i odgovarajući studij u humanističkom, društvenom ili umjetničkom području (studij povijesti umjetnosti, likovne i umjetničke akademije, studij grafičkog dizajna itd.);
 • koji u prethodnom studiju imaju minimalnu prosječnu ocjenu iz svih kolegija 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 prosjek ocjena je 7,51). Upis s nižom prosječnom ocjenom moguć je uz preporuku dvaju profesora s matičnog fakulteta pristupnika, odnosno za pristupnike koji su objavili znanstvene ili publicističke radove koji kvalitetom pokazuju potrebno znanje i nadarenost za studij. Konačnu odluku o tome donosi Odbor za poslijediplomski studij Tekstilno-tehnološkog fakulteta;
 • koji su diplomirali i na drugim sveučilišnim studijima u Hrvatskoj i inozemstvu, a u skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Tekstilno-tehnološkog fakulteta;
 • koji su završili najmanje prvu godinu srodnog poslijediplomskog studija na drugim fakultetima u zemlji i inozemstvu.

2. Posebni uvjeti studiranja

 • Pristupnici moraju dokazati da se u zadovoljavajućoj mjeri služe jednim svjetskim jezikom i da na tom jeziku po potrebi mogu pratiti nastavu, te da se služe računalom u mjeri koja je potrebna za učinkovito savladavanje studija.
 • Pristupnici na studij pod 2. obvezni su pristupiti  razgovoru o tematici i svrsi studija, te o priloženim objavljenim radovima.
 • Fakultetsko vijeće Tekstilno-tehnološkog fakulteta odredit će diferencijalne kolegije, grupe kolegija ili tematske cjeline koje pristupnici drugih fakulteta, moraju savladati da bi mogli uspješno izvršavati sve obveze na studiju. Takvi će se kolegiji, grupe kolegija ili tematske cjeline odrediti za fakultete ili grupe fakulteta u Hrvatskoj i inozemstvu, te će ih pristupnici moći upisati i polagati tijekom prve godine studija.Za pohađanje nastave i polaganje ispita iz tih kolegija s pristupnicima će se sklopiti posebni ugovor.

3. Troškovi poslijediplomskih doktorskih i poslijediplomskih specijalističkih studija

Poslijediplomski doktorski studiji: Tekstilna znanost i tehnologija i Teorija mode i dizajn tijela traju 6 semestara. Troškovi studija za prvu godinu studija u akad. god. 2005./2006. iznose 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna. Ukoliko troškove školarine snosi poduzeće ili ustanova pristupnika, prilikom upisa potrebno je priložiti odgovarajuću odluku o snašanju troškova. Student (odnosno njegov stipenditor) može školarinu uplatiti odjednom ili u obrocima, o čemu s Fakultetom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama iz poslijediplomskog studija.
Poslijediplomski specijalistički studiji: Umjetnost tekstilom i Visoka moda traju 3 semestara. Troškovi studija u akad. god. 2005./2006. iznose 7.500,00 (sedamtisućapetsto) kuna po semestru. Ukoliko troškove školarine snosi poduzeće ili ustanova pristupnika, prilikom upisa potrebno je priložiti odgovarajuću odluku o snašanju troškova. Student (odnosno njegov stipenditor) može školarinu uplatiti odjednom ili u obrocima, o čemu s Fakultetom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama iz poslijediplomskog studija.

4. Studijski program

Studijski program i pravila studiranja dostupni su na internet stranicama Fakulteta.

5. Prijava na natječaj

Pristupnici se prijavljuje na propisanim obrascima, koji su dostupni na web stranicama Fakulteta i u Studentskoj referadi fakulteta (tel.+385/1/3712506). Prijavi na natječaj treba priložiti ovjereni preslik diplome, ovjeren popis i prosjek svih ocjena na prethodnom studiju, ovjereni preslik domovnice, izvadak iz matične knjige rođenih i životopis. Izvornike dokumenata student je dužan dati na uvid kod upisa.

Pobliže obavijesti moguće je dobiti na broj telefona: +385 (1) 37 12  506 ili 37 12 530
Web stranica: http://www.ttf.hr , E-mail: fakultet@ttf.hr

Prijave se primaju do 30. listopada 2006. na adresu:

Tekstilno-tehnološki fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
Studentska referada
Prilaz baruna Filipovića 30
10000 Zagreb, p.p. 818

 
Ured dekana, 07.06.2006 11:03
 

<<< Povratak

Ispis stranice   
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info