Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Zavod za dizajn tekstila i odjeće

Predstojnik: doc. dr. sc. Irena Šabarić
Adresa: Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3712 554
Fax: +385 1 3712 599
E-mail irena.sabaric@ttf.hr


Zbog interdisciplinarnosti studija tekstilnog i modnog  dizajna te industrijskog dizajna i zbog potrebe za što cjelovitijim obrazovanjem studenata, Zavod u realizaciji studija objedinjuje različita dizajnerska, umjetnička, tehnologijska i znanstvena područja. Ovakva organizacija studija nadograđuje i dovodi u ravnotežu  tehnologijske, umjetničke, društvene i humanističke sadržaje s temeljnim dizajnerskim obrazovanjem. Za potrebe specijalizacije uvedeni su različiti smjerovi na kojima studenti mogu ostvarivati svoje posebne sposobnosti, orijentacije i interese. Zahvaljujući  ovako osmišljenom programu i nastavnom planu, sa suvremenim nastavnim sadržajima koji se stalno nadopunjuju i usklađuju sa svjetskim trendovima, studij omogućava iskazivanje individualne kreativnosti, koja je neophodna za ovakvu vrstu obrazovanja, zadržava visoku razinu umjetničkog, stručnog i znanstvenog  rada te održava sadržaje studija u vrhu svjetskih kretanja. Na studiju Industrijskog dizajna tekstila i odjeće objedinjena su osnovna inženjerska znanja iz tekstilnih i odjevnih tehnologija s likovnim obrazovanjem te student stječe  sposobnost da kreativnu likovno-dizajnersku komponentu uključi u proces izrade tekstila i odjeće. Ujednačenošću programa  s europskom i svjetskom razinom studija te povezivanjem i suradnjom s europskim sveučilištima i studijima tekstilnog i modnog dizajna omogućena je razmjena studenata, polaganje određenih programa u inozemstvu i nastavak studija izvan Hrvatske. Ovakav ustroj Zavoda povezuje nastavnike s ostalim Zavodima pri izradi diplomskih radova te realizaciji znanstvenih projekata, modnih kolekcija i revija te samostalnih izložbi. Upravo ta suradnja je temelj budućnosti modnog i industrijskog dizajna tekstila i odjeće te poveznica između umjetnosti, znanosti i tehnologije. Jedan od nezaobilaznih načina iskazivanja stečenih znanja i sposobnosti na ovom studiju su završni radovi koje studenti u suradnji s nastavnicima uspješno predstavljaju sudjelovanjem na internim ili javnim modnim revijama i događajima vezanim za modu. Završetkom studija pored uključivanja u modnu produkciju u Hrvatskoj modnim je dizajnerima omogućen rad i u inozemstvu, gdje jedan broj naših bivših studenata već čini značajan dio internacionalnog modnog svijeta, od Milana, Beča, Lisabona, Amsterdama i Pariza do Londona.


Djelatnici:

Djelatnik Kolegij
dr. sc. Žarko Paić, prof. Estetika, Etnologija tekstila i odijevanja, Muzealizacija mode, Socijalna ekologija, Sociologija životnih stilova, Vizualne komunikacije, Antropologija mode, Estetika I, Estetika II, Etnologija tekstila i odijevanja, Komunikacijske teorije, Kultura spektakla, Kulturalna antropologija, Muzealizacija mode, Novi mediji i moda, Performativnost mode, Semiotika mode, Sociologija kulture, Sociologija mode, Teorija mode I, Teorija mode II, Teorija znanosti A, Vizualne komunikacije, Vizualni jezik, Digitalna estetika, Estetika tekstila, Kulturalna antropologija, Nove znanstvene paradigme, Psihosociologija visoke mode, Semiotika i vizualne komunikacije, Teorija mode, Teorije o novim identitetima 
ak. slik. Paulina Jazvić, izv. prof. art. Kreiranje odjeće V, Modna ilustracija, Kreiranje odjeće I A, Kreiranje odjeće II A, Kreiranje odjeće III A, Kreiranje odjeće V A, Kreiranje visoke mode I, Kreiranje visoke mode II, Visoka moda i styling 
Prof. likovne kulture Koraljka Kovač Dugandžić, izv. prof. art. Kreiranje tekstila I, Kreiranje tekstila I A, Kreiranje tekstila i etnografija, Kreiranje tekstila IV A, Kreiranje tekstila IX A, Kreiranje tekstila V A, Kreiranje tekstila VI A, Kreiranje tekstila VII A, Kreiranje tekstila VIII A 
Prof. likovne kulture Andrea Pavetić, red. prof. art. Kreiranje tekstila II, Kreiranje tekstila III, Kreiranje tekstila IV, Kreiranje tekstila V, Kreiranje tekstila I A, Kreiranje tekstila za odjeću, Kreiranje tekstila III A 
ak. slik. Snježana Vego, red. prof. art. Likovno uzorkovanje tekstila I, Likovno uzorkovanje tekstila II, Likovno uzorkovanje tekstila III, Likovno uzorkovanje tekstila IV, Kreativni praktikum I, Kreativni praktikum II, Kreativni praktikum III, Likovno uzorkovanje tekstila I A, Likovno uzorkovanje tekstila II A, Likovno uzorkovanje tekstila III A, Likovno uzorkovanje tekstila IV A, Likovno uzorkovanje tekstila V A, Tekstilna radionica I, Tekstilna radionica II 
dr. sc. Ivan Novak, izv. prof. Ekonomika poduzetništva u tekstilu i modi, Menadžment ljudskih potencijala, Strateški savezi u tekstilstvu, Upravljanje marketingom tekstila i mode, Upravljanje marketingom tekstila i mode 
dr. sc. Katarina Nina Simončič, izv. prof. Muzealizacija mode, Povijest i teorija dizajna, Povijest tekstila i odjeće, Antropologija mode, Moda XX. stoljeća, Moderna umjetnost i dizajn, Muzealizacija mode, Povijest i teorija dizajna, Povijest odijevanja I, Povijest odijevanja II, Povijest odijevanja III, Povijest tekstila i odjeće I, Povijest tekstila i odjeće II, Povijest tekstila, Suvremena moda, Povijest i teorija dizajna D, Odjevni artefakt - metode analiza i atribucije 
mr. um. Jasminka Končić, izv. prof. Dizajn modnih dodataka I, Dizajn modnih dodataka II, Modni dizajn - kolekcija I, Modni dizajn - kolekcija II, Modni dizajn I, Modni dizajn II, Modni dizajn III, Modni dizajn IV, Portfolio 
dr. sc. Alica Grilec, doc. Ekonomika modne i tekstilne industrije, Normizacije u odjevnoj tehnologiji, Prezentacijski praktikum, Teorija i analiza troškova u tekstilstvu, Prezentacija tekstilnih proizvoda, Prezentacijski praktikum, Prezentacijski praktikum, Normizacije u odjevnoj tehnologiji D 
dr. sc. Krešimir Purgar, doc. Estetika, Prezentacijski praktikum, Suvremena umjetnost i dizajn, Vizualne komunikacije, Estetika I, Komunikacijske teorije, Prezentacija tekstilnih proizvoda, Prezentacijski praktikum, Semiotika mode, Suvremena umjetnost i dizajn A, Prezentacijski praktikum 
dr. sc. Irena Šabarić, doc. Projektiranje odjeće I, Projektiranje odjeće II, Projektiranje odjeće III, Projektiranje odjeće IV, Projektiranje odjeće V, Elementi projektiranja odjeće I, Elementi projektiranja odjeće II, Elementi projektiranja odjeće III, Projektiranje odjeće IV, Projekt u visokoj modi - radionica I, Projekt u visokoj modi - radionica II 
Prof. likovne kulture Helena Schultheis Edgeler, doc. Crtanje i slikanje I, Crtanje i slikanje II, Crtanje i slikanje I A, Crtanje i slikanje II A, Crtanje i slikanje III A, Crtanje i slikanje IV A 
prof. Ivana Martinčević, viši predavač Tjelesna i zdravstvena kultura 
Antonia Treselj, predavač  
dr. sc. Silva Kalčić, predavač Povijest i teorija dizajna, Suvremena umjetnost i dizajn, Moderna umjetnost i dizajn, Povijest i teorija dizajna, Povijest umjetnosti, Suvremena umjetnost i dizajn A, Vizualni jezik, Povijest i teorija dizajna D 
dr. sc. Ivana Lukica, predavač  
ak. slik. graf. Marin Sovar, predavač Crtanje povijesnog kostima, Etnografski praktikum, Kreiranje odjeće I, Kreiranje odjeće II, Kreiranje odjeće IV, Crtanje i slikanje kostima, Crtanje povijesnog tekstila i kostima, Etnografski praktikum II A, Izrada kostima (workshop), Izrada kostima, Izrada povijesnog tekstila i kostima, Kreiranje odjeće IV A, Kreiranje odjeće VI A, Modna ilustracija A, Etnografski praktikum I A 
dipl. ing. Sandra Škaro, asistent Crtanje povijesnog tekstila i kostima, Izrada kostima (workshop), Izrada kostima, Izrada povijesnog tekstila i kostima 
dipl. ing. Ivana Žanko, asistent Likovno uzorkovanje tekstila I, Likovno uzorkovanje tekstila II, Likovno uzorkovanje tekstila III, Likovno uzorkovanje tekstila IV, Kreativni praktikum I, Kreativni praktikum II, Kreativni praktikum III, Likovno uzorkovanje tekstila I A, Likovno uzorkovanje tekstila II A, Likovno uzorkovanje tekstila III A, Likovno uzorkovanje tekstila IV A, Likovno uzorkovanje tekstila V A 
mag. ing. techn. text. Franka Karin, asistent Projektiranje odjeće I, Projektiranje odjeće II, Projektiranje odjeće IV, Projektiranje odjeće V, Elementi projektiranja odjeće I, Elementi projektiranja odjeće II, Elementi projektiranja odjeće III 
mag. ing. des. text. Petra Krpan, asistent Novi mediji i moda, Suvremena moda 
Prof. likovne kulture Josipa Štefanec, asistent Dizajn modnih dodataka I, Dizajn modnih dodataka II, Modni dizajn - kolekcija I, Modni dizajn - kolekcija II, Modni dizajn I, Modni dizajn II, Modni dizajn III, Modni dizajn IV, Portfolio 
dipl. ing. Đurđica Kocijančić, stručni suradnik  
Mag. edukacije likovne kulture Lea Popinjač, vanjski suradnik (predavač) Kreiranje tekstila I, Kreiranje tekstila I A, Kreiranje tekstila VI A 


Vanjski suradnici:

Djelatnik Kolegij
Ivana Mrčela, vanjski suradnik (asis.) Crtanje i slikanje I, Crtanje i slikanje II, Modna ilustracija, Crtanje i slikanje I A, Crtanje i slikanje II A, Crtanje i slikanje IV A, Kreiranje odjeće I A, Kreiranje odjeće II A, Kreiranje odjeće III A, Kreiranje odjeće V A 
dipl. ing. Ivo Knezović, vanjski suradnik (doc.) Scenografija 
dr. art. Ivana Bakal, vanjski suradnik (doc.) Primijenjena kostimografija II, Primijenjena kostimografija III 
ak. slik. Barbara Bourek, vanjski suradnik (doc.) Primijenjena kostimografija I, Primijenjena kostimografija 
mag. ing. des. text. Duje Kodžoman, vanjski suradnik (asis.)  
ak. kip. Luka Petrinjak, vanjski suradnik (asis.) Scensko modeliranje