Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Moderna umjetnost i dizajn

  Seminarski rad, akad. godina 2017./2018.
Poštovani studenti, seminarski rad dužine pet (5) kartica (x1500 znakova), min., s najmanje pet (5) ilustracija potpisanih prema uputama (autor, naziv djela u kurzivu ILI navodnicima, godina, naručitelj za djelo dizajna, poželjno je navesti i tehniku i materijale, dimenzije, postav itd.), predaje se e-mailom na silva.kalcic@gmail.com u word ili pdf formatu. dr.sc. Silva Kalcic, pred.
01.03.2018 14:38    Cijeli tekst