Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Moderna umjetnost i dizajn

  Konzultacije
Prve iduće konzultacije nakon današnjih (23.8.) održat će se 4.9.2018. u 14 h (zamjenski termin).
23.08.2018 11:41    
 
  Seminarski rad, akad. godina 2017./2018.
Poštovani studenti, seminarski rad dužine pet (5) kartica (x1500 znakova), min., s najmanje pet (5) ilustracija potpisanih prema uputama (autor, naziv djela u kurzivu ILI navodnicima, godina, naručitelj za djelo dizajna, poželjno je navesti i tehniku i materijale, dimenzije, postav itd.), predaje se e-mailom na silva.kalcic@gmail.com u word ili pdf formatu. dr.sc. Silva Kalcic, pred.
01.03.2018 14:38    Cijeli tekst