Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Mehanizmi odjevnih strojeva

  Rezultati ispita održanog 12.04.06.

MOS

Valentina Klobučar         dobar (3)

SUOT II

Petrina Krišto                 dobar (3)

Antonija Glavaš              dobar (3)

SUIO

Tea Krišković                još treba polagati shemu

19.04.2006 15:12    
 
  Rezultati ispita 17. 06. 2005.
Renata Silović - nije položila
23.06.2005 11:59    
 
  Rezultati ispita 04.04.2005.
Položili: Ivana Ivančević; Valerija Škvorc, a djelomično položila ispit Marina Lovreković. Studentice treba da se jave profesoru u petak 08.04.05. oko 10h.
04.04.2005 23:07