Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Vizualni jezik

  Vizualni jezik, seminar u zimskom semestru akad. god. 2016./2017.

Tema seminarskog rada je "Analiza djela filmske i/ili video umjetnosti". Naglasak je na scenografiji i kostimografiji izabranog djela. Potrebno je napisati tekst dužine 3 kartice (3 x 1800 znakova = 5400 znakova) i prložiti pet do deset fotografija, tzv. "still" fotografija (mogu se napraviti kao "print screen" na računalu). U nastavku su upute za pisanje seminarskog rada, ponajprije od čega se tekst seminarskog rada sve sastoji. Seminar se predaje on line kao word dokument. Seminari će biti prezentirani na satu u trajanju od 10 minuta te će za potrebe prezentacije biti potrebno izraditi ppt i video prezentaciju, po korekcijama profesora i prihvaćanju seminara. Seminarski rad izrađuje svaki student samostalno.

Rok za predaju seminarskog rada je 18. studenoga 2016. Naziv seminara je "Analiza djela filmske i/ili video umjetnosti". Mentor je dr. sc. Silva Kalčić, pred.

24.10.2012 11:09 Prilog   Cijeli tekst
 
  Vizualni jezik_nastavne jedinice

Osvještavanje percepcije i stjecanje znanja o povijesti i suvremenosti vizualne kulture

Razvijanje sposobnosti vizualnog mišljenja, uspostavljanja aktivnog odnosa prema likovnom ostvarenju, keo i cjelokupnom likovnom okruženju. Uspostavljanje temelja za kompleksnije sagledavanje djela u kontekstu povijesti, društva, vremena i prostora

 

Kolegij razvija sposobnosti studenata da samostalno analiziraju svoj praktični rad, te da ga tekstualno/verbalno prezentiraju. Također je temeljem ostalim teorijskim kolegijima tijekom studija.

Poznavanje terminologije i metode formalne analize likovnog djela, razvijanje i edukacija vizualnog opažaja, poznavanje vizualnog arhiva relevantnih djela iz povijesti i suvremenosti umjetnosti, arhitekture i dizajna, poznavanje elemenata likovnih djela i likovnih tehnika. Studenti će biti u stanju opisati i razumjeti umjetničku činjenicu

29.09.2010 19:27    Cijeli tekst
 
  Vizualni jezik_popis literature
Popis literature - kolegij Vizualni jezik
29.09.2010 17:54 Prilog   Cijeli tekst