Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Vijesti > kolegij: Strojevi i uređaji u odjevnoj tehnologiji I

  Rezultati ispita održanog 19.09.2006. u Varaždinu

Strojevi i uređaji u odjevnoj tehnologiji I

Marina Horvat                 vrlo dobar (4)

Dijana Kotiščak              dobar (3)

Danijela Pozder              dovoljan (2)

Maja Pintar                    vrlo dobar (4)

Ksenija Bregović           dovoljan (2)

Željka Matić                  dovoljan (2)

Adrijana Matošević       vrlo dobar (4)

Silvija Martan               dobar (3)

Martina Šantl                dobar (3)

Petra Beti                     dobar (3)

Strojevi i uređaji u odjevnoj tehnologiji II

Desanka Seretin           dobar (3)

20.09.2006 11:56    
 
  Rezultati ispita održanog 06.07 2006. u Varaždinu

Rezultati ispita održanog 06.07 2006.

 

Strojevi i uređaji u odjevnoj tehnologiji

 

Josipa Dornik                       dobar (3)

Desanka Seretin                   dobar (3)

Barbara Biškup                     dobar (3)

 

Željka Matić                           još shemu

Petra Beti                               još shemu

Martina Šantl                         još shemu

Ksenija Bregović                   još shemu

Silvija Martan                         još shemu

Maja Pintar                            još shemu

 

Ostali nisu zadovoljili

 

10.07.2006.

10.07.2006 16:27    
 
  Rezultati ispita održanog 19.05.2006. u Varaždinu

SUOT I

Maja Pintar                          treba polagati još shemu

Ksenija Bregović                  treba polagati još shemu

Silvija Martan                       treba polagati još shemu

Desanka Seretin                   treba polagati još shemu

Barbara Biškup                    treba polagati još shemu

Ostali nisu zadovoljili.

24.05.2006 08:48    
 
  Rezultati ispita održanog 12.04.06.

MOS

Valentina Klobučar         dobar (3)

SUOT II

Petrina Krišto                 dobar (3)

Antonija Glavaš              dobar (3)

SUIO

Tea Krišković                još treba polagati shemu

19.04.2006 15:12    
 
  Rezultati ispita 17. 06. 2005.
Grga Trimčevski - 5
Jadranka Stojaković - 2
Sanja Domitrović - 2
23.06.2005 12:01    
 
  Rezultati ispita 04.04.2005.
Položila: Svjetlana Savić Studentica neka se javi prof. u petak 08.04.05. oko 10h
04.04.2005 23:02