Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Opća kemija

  Informacija o oglasima iz kolegija "Opća kemija" i "Praktikum opće kemije"

Obavještavaju se studenti da sve nove obavijesti i materijale vezane uz kolegije "Opća kemija" i "Praktikum opće kemije" potraže na Merlinu. "Info kolegija" više se neće koristiti, ali se svi važeći oglasi i materijali neće brisati do početka iduće akademske godine.

Izv. prof. dr.sc. Mario Cetina

09.04.2014 16:51    
 
  Predavanja iz Opće kemije - M. Cetina

U prilogu se nalaze predavanja iz kolegija "Opća kemija".

Izv. prof. dr. sc. Mario Cetina

04.10.2013 10:51 Prilog   
 
  Primjeri kolokvija iz kolegija "Opća kemija"

U prilogu su primjeri kolokvija iz kolegija "Opća kemija"

Dr.sc. Gordana Pavlović, izv. prof.

28.09.2010 10:08 Prilog