Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Info > kolegij: Suvremena umjetnost i dizajn

  Suvremena umjetnost i dizajn_nastavne jedinice i popis literature

 Ciljevi kolegija:

Poznavanje povijesti suvremene umjetnosti i dizajna: pojava i umjetničkih skupina, poznavanje rada relevantnih autora uz vizualizaciju gradiva tj. pamćenje vizualnih primjera (stjecanje svojevrsnog vizualnog inventara suvremene umjetnosti i dizajna), razumijevanje razloga za nastajanje pojedinih pojava – što, kako i zašto one nastaju. Razvijanje i obogaćivanje pristupa i fonda znanja o suvremenoj umjetnosti i dizajnu

 

 

Kolegij uvodi u razumijevanje složenog područja suvremene umjetnosti i dizajna kao legitimnog mjesta realizacije suvremene mode i modnog dizajna. Studentu se omogućuje uvid u problematiku najnovijeg razvitka umjetničke prakse od 60-ih godina XX. stoljeća do danas. Interaktivno znanje i iskustvo suradnje teoretičara, suvremenih umjetnika - od konceptualnih, multimedijalnih do umjetnika performansa - i studenata tijekom obrazovnog procesa pretpostavka je integriranja žive umjetnosti našeg doba u strukturu suvremenog modnog dizajna.  

 

 

https://ttf.academia.edu/SilvaKalcic/Books od 238. str. (i u privitku isto kao "rar" dokumenti)

Kolegij je koncipiran specijalistički, od studenata se očekuje interes za, i razumijevanje strategija i estetike te koncepta suvremene umjetnosti. Uz stjecanje znanja iz suvremene umjetnosti i dizajna studenti su navođeni na deskriptivnu, eksplikacijsku i interpretativnu verbalizaciju svojih stavova, aktivno sudjelovanje u nastavi, konzultiranje literature te kontinuirano praćenje recentnih/aktualnih zbivanja u suvremenoj umjetnosti i dizajnu. Predmetni okviri kolegija su interdisciplinarni i fleksibilni. Dijakronijski i sinkronijski pristup gradivu.  

 

 

 

 

 

Očekivani ishod kolegija:  

 

 

Poznavanje stručne terminologije, razlikovanje estetskih i vizualnih karakteristika pojedinih pojava i medija u suvremenoj umjetnosti, prošireno poimanje/polje umjetnosti, razumijevanje povezanosti likovnih umjetnosti i društvenih zbivanja, razvijanje i edukacija vizualnog opažaja, memoriranje vizualnog arhiva relevantnih djela suvremene umjetnosti, arhitekture i dizajna, prepoznavanje karakteristika rada relevantnih umjetnika i autora te stjecanje sposobnosti atribuiranja paradigmatskih djela suvremene umjetnosti i dizajna. Student se osposobljava da konceptualno razlikuje bitno od nebitnog i usvaja metodološke načine prezentacije znanja.  

 

 

 

 

22.03.2016 16:41 Prilog   Cijeli tekst
 
  Seminarski radovi i informacije o ispitu
Predaja teme seminarskog rada: 16. 10. 2016. (e-mailom na silva.kalcic@ttf.hr) Predaja seminarskog rada oblikovanog prema uputama: 18. 11. 2016. Početak prezentacija seminaskog rada u terminu srijedom od 16,15 do 17,45 sati: 30. 11. 2016. Nakon sto je seminarski rad prihvacen, priprema (prema upitama) prezentacije seminarskog rada kao i prezentacija seminarskog rada pred kolegama uvijet je za izlazak na ispit. Ispit je usmeni, potrebno je pripremiti izlaganje na temu prema nastavnim cjelinama i ispitnoj literaturi i preporucenim izvorima (npr. umjetnost performansa, odnos s modom; video umjetnost i korištenje videa na modnim prezentacijama, i sl.). U naslovu e-maila potrebno je upisati ime studenta, "seminar" i kolegij.
07.11.2014 20:58    Cijeli tekst
 
  Ispit, dodatna napomena
Ispit se sastoji od prezentacije teme iz ispitne literature ili druge tematske cjeline koja se tice suvremene umjetnosti, arhitekture i dizajna, DAKLE NAKON OP- I POP-ARTA. dr. sc. Silva Kalcic, prof.
09.06.2014 09:36    Cijeli tekst
 
  Dopunska literatura_kolegij Suvremena umjetnost
u prilogu
02.10.2013 14:32 Prilog   Cijeli tekst
 
  Seminarski rad upute

Seminarski rad na temu dogovorenu s nastavnikom, tekst (9000 znakova s razmacima u word dokumentu, ili 5 kartica teksta) i 10 do 15 ilustracija uvrštenih u word dokument treba predati do 16. studenoga 2016., e-mailom. Termin konzultacija je srijedom od 12 do 14 sati, kabinet B 326.


dr. sc. Silva Kalčić, prof., pred. 

E silva.kalcic@ttf.hr

 

 

 

 

 

Prezentacija seminarskog rada je osobna, usmena, popraćena audio-vizualnom prezentacijom materijala pripremljenih u ppt, pdf, jpg, tiff formatu; također avi i drugim video formatima. Trajanje prezentacije je od 20 do 30 minuta. Molim donesite ranije prezentaciju kako bismo provjerili tehničku kompatibilnost s opremom TTF-a.

 

 

 

 

 

Prezentacija u power point dokumentu treba biti s neutralnom bijelom, sivom ili crnom pozadinom – ili obojenom bez template-a, slova-font Arial, Garamond ili Times New Roman.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarski rad tekst (9000 znakova s razmacima u word dokumentu, ili 5 kartica teksta) i 10 do 15 ilustracija treba predati točno tjedan dana prije prezentacije, e-mailom ili ispis osobno poslije nastave ili u terminu konzultacija srijedom od 12 do 14 sati, kabinet A 305.

 

 

 

 

 

Prezentacija seminarskog rada je osobna, usmena, popraćena audio-vizualnom prezentacijom materijala pripremljenih u ppt, pdf, jpg, tiff formatu; također avi i drugim video formatima. Trajanje prezentacije je od 20 do 30 minuta. Molim donesite ranije prezentaciju kako bismo provjerili tehničku kompatibilnost s opremom TTF-a.

 

 

 

 

 

Prezentacija u power point dokumentu treba biti s neutralnom bijelom, sivom ili crnom pozadinom – ili obojenom bez template-a, slova-font Arial, Garamond ili Times New Roman.

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarski rad tekst (9000 znakova s razmacima u word dokumentu, ili 5 kartica teksta) i 10 do 15 ilustracija treba predati točno tjedan dana prije prezentacije, e-mailom ili ispis osobno poslije nastave ili u terminu konzultacija srijedom od 12 do 14 sati, kabinet A 305.

 

 

 

 

 

Prezentacija seminarskog rada je osobna, usmena, popraćena audio-vizualnom prezentacijom materijala pripremljenih u ppt, pdf, jpg, tiff formatu; također avi i drugim video formatima. Trajanje prezentacije je od 20 do 30 minuta. Molim donesite ranije prezentaciju kako bismo provjerili tehničku kompatibilnost s opremom TTF-a.

 

 

 

 

 

Prezentacija u power point dokumentu treba biti s neutralnom bijelom, sivom ili crnom pozadinom – ili obojenom bez template-a, slova-font Arial, Garamond ili Times New Roman.

 

 

 

 

 

 

 

Na usmenom ispitu pitanje po svom izboru ( tematska cjelina ili literatura koja se tiče kolegija). Završna ocjena sastoji se od ocjene seminarskog rada, ocjene porezentacije seminarskog rada i usmenog ispita s pitanjem po vlastitom izboru (tematska cjelina, prepričavanje ispitne ili druge literature na temu ili neke pojave).

 

 


Predani seminarski radovi su uistinu dobri do izvrsni. Studentice molim da pripreme prezentaciju seminarskog rada u power-pointu u trajanju do 20 minuta. Do 15. 5. molim posaljite mi prezentaciju e-mailom:Maša Pekić Joseph Beuys

Doris Petrlić Orlan

Sonja Rajter Land Art +

Sandra Vuković Victor and Rolf

Renata Lukić Andy Warhol

Dijana Lukinić Polje munja +

Vanja Veselić Silvio Vujičić

Andreja Bašak Yves Klein

Petra Podhraski Body Art

Studentice Ivanu Tušek molim da nadopuni i ponovno pošalje seminar.

Konzultacije cetvrtkom od 13 do 15 sati, kabinet B 326.

Opseg seminarskog rada: 5 kartica teksta (oko 9000 znakova s razmacima u word dokumentu) i 5 do 15 ilustracija. Rok za predaju teksta seminarskog rada: 2. svibnja 2013. 

Rok za predaju prezentacije seminarskog rada: 15. svibnja 2013. 

Prezentacija je poželjno powerpoint prezentacija s neutralnom pozadinom, sivom, bijelom, crnom bez dizajna, uz korištenje fonta Arial, Times New Roman, Garamond, Universal ili Futura, veličine najmanje 16, radi čitljivosti. Trajanje prezentacije: 15 do 20 min. 

Silva Kalčić, prof.

E silva.kalcic@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2011 21:53 Prilog   Cijeli tekst